ดร.ธาริต นิมมานวุฒิพงศ์ จาก True Digital Park เกี่ยวกับบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของระบบนิเวศนวัตกรรม [ORIGIN Innovation Awards Q&A]

ในเรื่องนี้ คำถาม & คำตอบทั่วโลกของ TechNodeเราได้ … Read more