การศึกษาระบุทักษะของมนุษย์ที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในตลาดงานที่สำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าในขณะที่ความสามารถทางเทคนิคยั … Read more

ประเทศไทยกล่าวว่าสามารถชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ นักเศรษฐศาสตร์คนหนึ่งบอกว่ามันเป็นการพนัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทยกล่าวว่าประเทศของเขาไ … Read more