สิทธิด้านสุขภาพสำหรับคนข้ามเพศนั้นแตกต่างกันอย่างมาก ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงความจำเป็นของความเสมอภาคด้านสุขภาพทั่วโลก

ในขณะที่คนข้ามเพศอาจได้รับการยอมรับทางวัฒนธรรมในสหรัฐอเ … Read more

ตลาดขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์อาเซียน – การเติบโต แนวโน้ม ผลกระทบจากโควิด-19 และการคาดการณ์ (2022)

ตัวเชื่อมโยงรายงาน ตลาดการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ของอา … Read more