ธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศจัดการประชุมร่วมกันโดยมุ่งเน้นที่ความท้าทายทางการเงิน

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “การธนาคารกลางท่าม … Read more