การฟื้นตัวของอาเซียนในปี 2566 อาจส่งผลต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด, การตกต่ำของจีน

ประเทศเศรษฐกิจหลักในอาเซียนซึ่งดูเหมือนจะเติบโตจากผลกระ … Read more

ACWA Power : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สนับสนุนความมุ่งมั่นในการลดคาร์บอนของประเทศไทยในโครงการพัฒนาไฮโดรเจนและอนุพันธ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

& … Read more

งานสัมมนาเรื่องการดูแลสุขภาพของประเทศไทยและการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ฟรี ณ กรุงธากา

แขกจากประเทศไทยและเอกอัครราชทูตไทยประจำบังกลาเทศถ่ายภาพ … Read more