แพลตฟอร์มที่ ‘มีความสำคัญเชิงระบบ’ อาจถูกตรวจสอบมากขึ้น นางฟ้าที่ลงทุนในสตาร์ทอัพต่างประเทศพบกับอุปสรรค์ forex

เร็วๆ นี้ อินเดียอาจระบุแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ “มีคว … Read more

สิทธิด้านสุขภาพสำหรับคนข้ามเพศนั้นแตกต่างกันอย่างมาก ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงความจำเป็นของความเสมอภาคด้านสุขภาพทั่วโลก

ในขณะที่คนข้ามเพศอาจได้รับการยอมรับทางวัฒนธรรมในสหรัฐอเ … Read more