NEVs จีนเฉิดฉายที่งานแสดงรถยนต์ในประเทศไทย คาดว่าจะมีโอกาสส่งออกมากขึ้นท่ามกลางวิกฤติพลังงานโลก

สายการผลิต NEV ในเขตเทศบาลนครฉงชิ่ง ทางตะวันตกเฉียงใต้ข … Read more