เอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐฯ เข้าพบประธาน USABC

วันนี้ (22 ธันวาคม 2565) เอกอัครราชทูตธานี แสงรัตน์ ให้การต้อนรับนาย Ted Osius ประธานสภาธุรกิจสหรัฐฯ-อาเซียน (USABC) และคณะผู้บริหารและพนักงาน USABC

ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและสหรัฐฯ รวมถึงกิจกรรมที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และ USABC จะดำเนินการร่วมกันในปีหน้า ซึ่งเป็นวาระครบรอบ 190 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ-ไทย เอกอัครราชทูตตานีเสนอให้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อช่วยให้สตาร์ทอัพไทยสามารถเข้าถึงการร่วมทุนหรือรูปแบบทางการเงินอื่นๆ

นายโอเซียสเน้นย้ำว่าธุรกิจของสหรัฐฯ มีความเชื่อมั่นอย่างมากต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทย โดยเห็นได้จากการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยกับคณะผู้แทนบริษัทชั้นนำของสหรัฐฯ จำนวน 43 แห่ง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจของราชอาณาจักรไทยโดยเฉพาะในภาคตะวันออก ระเบียงเศรษฐกิจ (EEC) ซึ่งมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา