การปรึกษาหารือของพม่าหารือเกี่ยวกับ ‘กลยุทธ์ทางออก’


ภาพเนื้อหา - พนมเปญโพสต์

รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา ไทย เวียดนาม ลาว และเมียนมาร์พบปะกันใน ‘การปรึกษาหารืออย่างไม่เป็นทางการ’ ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม MFAIC

รัฐมนตรีต่างประเทศของ 5 ประเทศในอาเซียน รวมทั้งเมียนมาร์ ได้พบปะกันเพื่อ ‘ปรึกษาหารืออย่างไม่เป็นทางการ’ ในประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม การเจรจาจัดขึ้นเพื่อพยายามหาทางออกอย่างสันติต่อวิกฤตเมียนมาร์

การประชุมเสนอโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย ดอน ปรมัตถ์วินัย และมีรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา เวียดนาม และลาว เข้าร่วมนอกเหนือจากเจ้าภาพ นอกจากนี้ยังมีรัฐมนตรีสหภาพเมียนมาร์ที่รับผิดชอบด้านการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ การลงทุน และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจต่างประเทศ

ในถ้อยแถลงเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชากล่าวว่าการประชุมดังกล่าวสอดคล้องกับประเด็นที่ 14 ของการทบทวนของผู้นำอาเซียนและการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามฉันทามติ 5 ประการ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสำรวจแนวทางอื่น ๆ ที่สามารถสนับสนุนความพยายามร่วมกันของอาเซียนในการช่วยพม่าหาทางออกอย่างสันติต่อวิกฤตการณ์ในปัจจุบัน

“การปรึกษาหารืออย่างไม่เป็นทางการปลายเปิดเป็นโอกาสที่ดีสำหรับรัฐมนตรีและผู้แทนอื่น ๆ ในการอภิปรายอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมาและมีความหมาย และรับข้อมูลอัปเดตจากเมียนมาร์เกี่ยวกับความพยายามในการดำเนินการตามฉันทามติ 5 ประการ

“สิ่งสำคัญคือพวกเขายังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่สามารถเร่งรัดการดำเนินการตามฉันทามติห้าจุด ซึ่งรวมถึงกลยุทธ์ทางออก ซึ่งสามารถช่วยคืนสภาวะปกติและสันติภาพให้กับเมียนมาร์โดยเร็วที่สุด” กระทรวงฯ ระบุ

แพรก สุคนธ์ รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา ในฐานะทูตพิเศษของประธานอาเซียน ยังได้รับการยกย่องจากความพยายามของเขาในการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการตามฉันทามติ 5 ประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยืนหยัดในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด

“กัมพูชาจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อประธานอาเซียนที่กำลังจะมาถึงอย่างอินโดนีเซียและผู้แทนพิเศษของกัมพูชา ในการช่วยให้เมียนมาร์พบข้อยุติทางการเมืองอย่างสันติและกลับสู่เส้นทางประชาธิปไตยเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนและอาเซียนโดยรวม” กระทรวงฯ ระบุ

ข่าวต้นฉบับ