การวิเคราะห์ SWOT คืออะไร? ข้อมูลที่ต้องรู้ ถ้าอยากให้ธุรกิจเติบโต

SWOT คือ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ในแง่มุมที่สำคัญ ๆ ของธุรกิจ โดยใช้ในการประเมินธุรกิจทั้ง 4 ด้าน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์และประเมินสิ่งที่สำคัญ ๆ ที่จะทำให้คุณเข้าใจว่าธุรกิจของคุณมีจุดแข็งตรงไหน มีจุดอ่อนตรงไหน ต้องแก้ปัญหาตรงไหน ถึงจะทำให้การดำเนินงานดีขึ้น ซึ่งเราก็จะมาแนะนำข้อมูลความรู้ที่สำคัญรอบด้านของการวิเคราะห์ SWOT ให้คุณได้ทำความเข้าใจกันแบบง่าย ๆ เมื่ออ่านแล้วสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง

SWOT คำนี้มีที่มา

สำหรับคำว่า SWOT มีที่มาจากคำย่อ ได้แก่…

 1. Strengths – ความแข็งแกร่ง หรือ จุดแข็ง
 2. Weaknesses – จุดอ่อน หรือ จุดด้อย
 3. Opportunities – โอกาส
 4. Threats – ภัยคุกคาม

ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเป็นเทคนิคที่นำไปใช้ในการประเมินธุรกิจของคุณทั้ง 4 ด้าน การวิเคราะห์ SWOT เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ในการดำเนินงาน การทำธุรกิจ และใช้ในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างสิ่งที่จะประสบความสำเร็จใจอนาคต  นอกจากนี้การวิเคราะห์ SWOT ยังใช้ในการวิเคราะห์จุดอ่อนของ การดำเนินงาน การทำธุรกิจ ที่คุณอาจคาดไม่ถึงมาก่อนเลยก็ได้ ซึ่งปัจจัยบางอย่างอยู่ในการควบคุม แต่ปัจจัยบางอย่างก็ไม่สามารถควบคุมได้ แต่อย่างไรก็เป็นเรื่องดีที่ถ้าคุณได้ทำความเข้าใจถึงปัจจัยทั้งหมด และทำการบันทึกข้อมูลเอาไว้

ทำไมการวิเคราะห์ SWOT ถึงมีความสำคัญ?

การวิเคราะห์ SWOT จะช่วยในการเปิดเผยความเสี่ยงและเปิดเผยจุดบอดที่เป็นอันตรายขององค์กรของคุณ อีกทั้งยังใช้ในการหาข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ ช่วยทำให้คุณพัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะสมกับทุกสถานการณ์ ยกตัวอย่างเช่น…คุณอาจเข้าใจดีถึงจุดแข็งบางอย่างขององค์กรของคุณ แต่คุณอาจมองข้ามจุดอ่อนบางอย่างไป และถ้ามีความเข้าใจคุณอาจปรับปรุงจุดอ่อนเพื่อเสริมให้เข้ากับจุดแข็งได้อีกด้วย

วิธีการเขียน ด้วยการวิเคราะห์ SWOT

การวิเคราะห์ SWOT เกี่ยวข้องกับการลิสต์ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง ด้วยการหา จุดแข็ง / จุดอ่อน / โอกาส / ภัยคุกคาม และ นำข้อมูลทั้งหมดที่คุณลิสต์รายชื่อมานี้มาเทียบกัน คุณอาจจะสังเกตเห็นความเชื่อมโยงและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ และนำไปใช้ในการพัฒนาจุดแข็งให้แข็งขึ้น หรือว่านำไปพัฒนาจุดอ่อนให้อ่อนลง โดยให้คุณลิสต์ปัจจัยเหล่านี้…

 1. จุดแข็ง
 • คุณคิดว่าจะแข็งของคุณหรืองค์กรของคุณคืออะไร?
 • คุณสามารถใช้ทรัพยากรพิเศษใดที่มีอยู่ได้บ้าง เพื่อพัฒนาหรือชูจุดเด่นองค์กรของคุณให้มากขึ้น
 • คนอื่นมองว่าจุดแข็งของคุณหรืองค์กรของคุณคืออะไร?

 

 1. จุดอ่อน
 • คุณมองว่าคุณ หรืองค์กรของคุณสามารถปรับปรุงอะไรให้ดีขึ้นได้บ้าง?
 • คุณมีทรัพยากรพิเศษน้อยกว่าองค์กรอื่นตรงจุดไหน?
 • คนอื่นมองว่าจุดแข็งของคุณหรืองค์กรของคุณคืออะไร?
 1. โอกาส
 • มีโอกาสใดบ้างที่เปิดประตูให้คุณในช่วงนี้?
 • คุณสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสใดได้บ้าง
 • คุณจะเปลี่ยนจุดแข็งของคุณให้เป็นโอกาสที่ดีขึ้นได้อย่างไร?
 1. ภัยคุกคาม
 • ภัยคุกคามใดที่อาจเป็นอันตรายต่อคุณและองค์กรของคุณ?
 • การแข่งขันของคุณอยู่ในตลาดไหนกับแบรนด์ใด?
 • จุดอ่อนขององค์กร สร้างภัยคุกคามใดให้กับองค์กรของคุณ?

วิธีทำการวิเคราะห์ SWOT ให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

ถ้าคุณต้องการวิเคราะห์ SWOT ให้มีความแม่นยำมากขึ้น ให้คุณพยายามหลีกเลี่ยง การวางสมมติฐานด้วยตัวเองเพียงฝ่ายเดียวเพราะคุณอาจมองเพียงด้านที่คุณคุ้นเคย แนะนำให้คุณพยายามรวบรวมทีมงานจากเจ้าหน้าที่และระดับต่าง ๆ เพื่อสร้างมุมมองที่กว้างขึ้น และลึกซึ้งมากขึ้น ทุกครั้งที่คุณระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส หรือภัยคุกคาม เหล่านี้ ให้คุณเขียนลงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตารางการวิเคราะห์ SWOT เพื่อรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุด และให้คุณเช็กรายละเอียดในแต่ละส่วนให้มากขึ้น และพิจารณาว่าสิ่งไหนที่คุณสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้บ้าง

*จุดแข็ง*

จุดแข็งคือสิ่งที่องค์กรของคุณทำได้ดีมากเป็นพิเศษ หรือเป็นสิ่งที่ทำให้คุณแตกต่างจากคู่แข่ง พยายามนึกถึงข้อดีที่องค์กรของคุณมีเหนือองค์กรอื่น ๆ เพราะสิ่งเหล่านี้อาจเป็นแรงจูงใจของพนักงานของคุณ จุดแข็งของคุณเป็นส่วนสำคัญในองค์กรของคุณ ให้คุณค่ากับสิ่งที่ขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ คุณสามารถใช้ทรัพยากรที่ไม่ซ้ำใครได้บ้าง หรือใช้ต้นทุนต่ำที่สุดที่ผู้อื่นทำไม่ได้ ระบุและวิเคราะห์ Unique Selling Proposition (USP) ขององค์กรของคุณ และเพิ่มในส่วนจุดแข็งให้แข็งแกร่งมากขึ้น

จากนั้นลองเปลี่ยนมุมมอง และถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่คู่แข่งของคุณอาจมองว่าเป็นจุดแข็งของคุณ

*จุดอ่อน*  

จัดเป็นคุณลักษณะที่สำคัญองค์กรของคุณเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์…บุคลากร, ทรัพยากร, ระบบ และขั้นตอนการทำงานของคุณ ลองนึกถึงสิ่งที่คุณสามารถปรับปรุงได้ และแนวทางปฏิบัติที่คุณควรหลีกเลี่ยง หรือลองสอบถามคนอื่น ๆ ที่สังเกตเห็นจุดอ่อนที่คุณมักจะมองไม่เห็น และใช้เวลาในการตรวจสอบว่าคู่แข่งของคุณทำได้ดีกว่าคุณอย่างไร และคุณขาดอะไรไป

สรุป ข้อได้เปรียบหลักของการวิเคราะห์ SWOT คือ เป็นการวิเคราะห์ที่มีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย เพราะใครก็ตามในองค์กรที่เข้าใจธุรกิจของคุณ สามารถทำการวิเคราะห์ SWOT ได้ โดยคุณสามารถดำเนินการปรับปรุงธุรกิจของคุณได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจากที่ปรึกษาภายนอกหรือที่ปรึกษาทางธุรกิจใด ๆ และสามารถเริ่มต้นได้ทันที