การเมืองไทยมีแนวโน้มวุ่นวายในปี 2566: โพลล์


การชุมนุมต่อต้านรัฐบาลโดยกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องให้ยุติการครองราชย์ 8 ปีของนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา มีขึ้นในคืนวันที่ 23 ส.ค. 2565 ณ ลานคนเมือง หน้าเมือง ห้องโถง.  (แฟ้มภาพ วิชาญ เจริญเกียรติพากุล)

การชุมนุมต่อต้านรัฐบาลโดยกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องให้ยุติการครองราชย์ 8 ปีของนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา มีขึ้นในคืนวันที่ 23 ส.ค. 2565 ณ ลานคนเมือง หน้าเมือง ห้องโถง. (แฟ้มภาพ วิชาญ เจริญเกียรติพากุล)

คนไทยส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการเมืองไทยในปี 2566 มีแนวโน้มวุ่นวายเหมือนเดิมแต่เศรษฐกิจจะดีขึ้น จากผลสำรวจของ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้าโพล

การสำรวจนี้ต้องการสุ่มตัวอย่างความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับพัฒนาการที่น่าจะเป็นไปได้ในปีนี้ ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และโควิด-19

เมื่อถามว่าคิดว่าสถานการณ์การเมืองในปี 2566 จะเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับปี 2565 ได้คำตอบดังนี้

• 45.27% เชื่อยังวุ่นวายเหมือนเดิม
• 36.11% คิดว่าจะวุ่นวายมากกว่านี้
• ร้อยละ 10.07 คิดว่าจะวุ่นวายน้อยลง
• ร้อยละ 7.86 เชื่อว่าจะไม่วุ่นวายเลย
• ร้อยละ 0.69 ไม่ตอบหรือไม่สนใจ

เมื่อถามว่าพวกเขาคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นในการเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะมีขึ้นในปี 2566 โดยผู้ตอบสามารถเลือกได้มากกว่า 1 คำตอบ คำตอบคือ

• 62.60% ระบุว่าการซื้อเสียงจะมีมาก
• ร้อยละ 36.56 ระบุว่า “อิทธิพลมืด” และ/หรือ อำนาจรัฐ น่าจะใช้ในการหาเสียงทางการเมือง
• ร้อยละ 33.74 ระบุจะมีการโกงเลือกตั้งแต่จับผู้บงการไม่ได้
• ร้อยละ 29.39 ระบุว่า เงินที่ใช้หาเสียงทางการเมืองจะเกินที่กกต.กำหนด
• ร้อยละ 29.39 ระบุว่า จะมีการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งในประเด็นเล็กน้อย
• ร้อยละ 20.23 เชื่อว่าจะไม่มีการซื้อเสียง
• ร้อยละ 16.95 เชื่อว่าจะไม่มีการใช้อิทธิพลมืดและ/หรืออำนาจรัฐในการหาเสียง
• ร้อยละ 12.82 เชื่อว่าเงินที่ใช้หาเสียงทางการเมืองจะอยู่ในกรอบที่กกต.กำหนด
• ร้อยละ 11.30 ระบุไม่มีการทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
• ร้อยละ 4.05 เชื่อว่าจะมีการโกงการเลือกตั้งและผู้บงการจะถูกจับได้
• ร้อยละ 0.53 ไม่ตอบหรือไม่สนใจ

เมื่อถามถึงภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2566 เทียบกับปี 2565 จะเป็นอย่างไร

• ร้อยละ 37.25 คิดว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้น
• ร้อยละ 34.51 เชื่อว่าจะคงเดิม
• ร้อยละ 28.09 คิดว่าสถานการณ์จะแย่ลง
• ร้อยละ 0.15 ไม่ตอบหรือไม่สนใจ

เมื่อถูกถามว่าสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยในปี 2566 จะเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับปี 2565:

• 35.57% เชื่อว่าโควิด-19 จะไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลอีกต่อไป
• ร้อยละ 32.06 คิดว่าไวรัสโควิด-19 จะแพร่เชื้อได้น้อยลง
• ร้อยละ 19.70 คิดว่าสถานการณ์โควิด-19 จะยังเหมือนเดิม
• ร้อยละ 12.67 คิดว่า Covid-19 จะแพร่กระจายเร็วขึ้น

การสำรวจนี้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 3-6 ม.ค. จากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,310 คน จากระดับการศึกษาและอาชีพต่างๆ ทั่วประเทศข่าวต้นฉบับ