ดาวเทียมตรวจพบฮอตสปอตมากกว่า 3,500 จุดในวันอาทิตย์ ทำให้เกิดความกังวลด้านมลพิษ


ตรวจพบจุดร้อนกว่า 3,500 แห่งในไทย กัมพูชา เมียนมาร์ ลาว และมาเลเซียเมื่อวันอาทิตย์ โดยดาวเทียม Suomi NPP ทำให้เกิดความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับไฟป่า มลพิษข้ามพรมแดน และฝุ่น PM 2.5 ในช่วงฤดูแล้ง

จากข้อมูลของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศไทย (สทอภ.) พบว่ามีฮอตสปอตมากกว่า 1,300 จุดในกัมพูชาเพียงแห่งเดียว โดยมี 965 จุดในพม่า 612 แห่งในลาว 72 แห่งในเวียดนาม และ 5 แห่งในมาเลเซีย

ในประเทศไทยมีพื้นที่ร้อนในพื้นที่เกษตรกรรม 176 แห่ง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 143 แห่ง พื้นที่โครงการจัดรูปที่ดิน 141 แห่ง ชุมชนท้องถิ่น 92 แห่ง และบนทางหลวง 11 แห่ง

สทอภ. กล่าวว่า ข้อกังวลหลักคือปัญหาไฟป่า ซึ่งจะทำให้ปัญหามลพิษ PM2.5 รุนแรงขึ้นในพื้นที่ชายแดนไทย เช่น เมียนมาร์ กัมพูชา และลาว

สทอภ. กล่าวว่า หมอกควันจากประเทศเพื่อนบ้านส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเกือบทุกฤดูแล้ง โดยเร็วๆ นี้ สทอภ. จะเปิดตัวระบบสังเกตการณ์โลกของประเทศไทย-2 (THEOS-2) เพื่อติดตามและประเมินควันและผลกระทบที่เกิดขึ้น มาใช้เพื่อป้องกันหรือบรรเทาปัญหา

ข่าวต้นฉบับ