ตลาดขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์อาเซียน – การเติบโต แนวโน้ม ผลกระทบจากโควิด-19 และการคาดการณ์ (2022)


ตัวเชื่อมโยงรายงาน

ตัวเชื่อมโยงรายงาน

ตลาดการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ของอาเซียนคาดว่าจะลงทะเบียน CAGR มากกว่า 6. 9% ในช่วงคาดการณ์ เมื่ออาเซียนเติบโตเป็นภูมิภาคศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจ โลจิสติกส์จึงมีความซับซ้อนและมีความสำคัญมากขึ้นในการบูรณาการในแนวราบและแนวดิ่ง

นิวยอร์ก, 15 ธ.ค. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Reportlinker.com ประกาศเผยแพร่รายงาน “ASEAN Freight and Logistics Market – Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2022 – 2027)” – https: //www.reportlinker.com/p06370525/?utm_source=GNW
ปัจจุบัน นักลงทุนได้รับโอกาสที่หลากหลาย เนื่องจากอาเซียนแสวงหาการเชื่อมต่อที่ดีขึ้นผ่านรูปแบบต่างๆ และการเข้าถึงท่าเรือ บริการโลจิสติกส์ที่ซับซ้อน และผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะในทุกด้านของห่วงโซ่อุปทาน

ไฮไลท์สำคัญ
ASEAN Single Window เชื่อมต่อและบูรณาการ National Single Windows ของประเทศสมาชิกในภูมิภาค เพื่อเร่งการผ่านพิธีการสินค้าและปรับปรุงความโปร่งใสในการทำธุรกิจ ขณะนี้กำลังนำร่องการแลกเปลี่ยนใบรับรองถิ่นกำเนิดภายในอาเซียนและเอกสารสำแดงศุลกากรของอาเซียนระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาค
ในปี 2564 ปริมาณการค้าสินค้าระหว่างจีนและอาเซียนอยู่ที่ 878.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 28.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี การส่งออกของจีนไปยังอาเซียนอยู่ที่ 483.69 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 26.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี การนำเข้าจากอาเซียนอยู่ที่ 394.51 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 30.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี อาเซียนกลายเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของจีนติดต่อกันเป็นปีที่สอง เวียดนาม มาเลเซีย และไทยเป็นคู่ค้าอันดับสามของจีนในอาเซียน ตามสถิติเบื้องต้น ในปี 2564 ?การลงทุนโดยตรงในทุกอุตสาหกรรมจากจีนสู่อาเซียนมีมูลค่า 14.35 พันล้านเหรียญสหรัฐ ?สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และมาเลเซียเป็น ?ประเทศปลายทางสำหรับการลงทุน? 3 อันดับแรก
สินค้าอุตสาหกรรมมีอิทธิพลเหนือการค้าของสหภาพยุโรปกับคู่ค้าในอาเซียนในปี 2564 โดย 82% ของการส่งออกทั้งหมดและ 86% ของการนำเข้าทั้งหมด สิงคโปร์เป็นจุดหมายปลายทางที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนสำหรับการส่งออกสินค้าของสหภาพยุโรปในปี 2564 ในขณะที่เวียดนามเป็นประเทศต้นทางที่สำคัญที่สุดในอาเซียนสำหรับการนำเข้าสินค้าของสหภาพยุโรป เยอรมนีเป็นผู้ส่งออกสินค้าที่สำคัญที่สุดของสหภาพยุโรปไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนในปี 2564 ด้วยมูลค่า 2.6 หมื่นล้านยูโร (27.08 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในขณะที่เนเธอร์แลนด์เป็นผู้นำเข้าสินค้ารายใหญ่ที่สุดจากประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยมีมูลค่า 33 พันล้านยูโร (34.37 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) .
อาเซียนให้ความสำคัญกับโครงการที่เชื่อมต่อภูมิภาค โครงข่ายทางหลวงอาเซียน (AHN) จะเชื่อมโยงเมืองหลวง เมืองท่า สนามบิน และพื้นที่อื่น ๆ ที่มีศักยภาพสูงสำหรับการลงทุนและการท่องเที่ยว ประกอบด้วยเส้นทางที่กำหนด 23 เส้นทาง รวมระยะทางประมาณ 38,4000 กิโลเมตร ในทางกลับกัน ทางรถไฟเชื่อมสิงคโปร์-คุนหมิงจะผ่านสิงคโปร์-มาเลเซีย-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม-จีน (คุนหมิง) ผ่านสถานีรถไฟและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง

แนวโน้มตลาดที่สำคัญ

การเติบโตของภาคยานยนต์ขับเคลื่อนตลาดโลจิสติกส์

อาเซียนซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 7 ของโลก ผลิตรถยนต์ได้ทั้งหมด 3.5 ล้านคันในปี 2564 ซึ่งมากกว่า 2.85 ล้านคันในปี 2563 คาดว่าการผลิตยานยนต์ในอาเซียนจะกลับสู่ระดับก่อนเกิดโควิด-19 ในช่วงระหว่างปี 2566-2567 รถยนต์ที่ผลิตในอาเซียนจะจำหน่ายไปยังตลาดในประเทศและส่งออกไปยังออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และตะวันออกกลาง

ปริมาณการส่งออกรถยนต์ในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 960,000 คัน มีผู้ผลิตรถยนต์จำนวนมากในฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย โดยทั่วไป ปริมาณการขายรถยนต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในฟิลิปปินส์และเวียดนามกระตุ้นการเติบโตของยอดขายรถยนต์

การผลิตรถยนต์ขนาดเล็กของภูมิภาคสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ในเดือนกรกฎาคม 2565 มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญที่ 36% เมื่อเทียบปีต่อปี (y/y) ด้วยจำนวน 282,144 คันเมื่อเทียบกับฐานที่ต่ำในเดือนกรกฎาคม 2564 การผลิตปีต่อวัน (YTD) ในเดือนกรกฎาคม 2565 ก็เพิ่มขึ้น 13.9% y/y โดยบันทึก 2.2 ล้านหน่วย ซึ่งได้แรงหนุนหลักจากการผลิตที่แข็งแกร่งในช่วงครึ่งแรกของภูมิภาค

การค้าที่เติบโตในภูมิภาคคาดว่าจะขับเคลื่อนตลาดการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์

ภาคการผลิตมีความสำคัญอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ของอาเซียน และรัฐบาลในภูมิภาคก็ส่งเสริมกิจกรรมการผลิตอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการริเริ่มต่างๆ เช่น โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในประเทศไทย ด้วยต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นในจีน ประเทศกำลังเคลื่อนตัวออกจากอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น นอกจากนี้ การย้ายห่วงโซ่คุณค่าทำให้ธุรกิจต่าง ๆ ย้ายฐานการผลิตไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อินโดนีเซียนำเข้าสินค้ามูลค่า 9.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.2 พันล้านรูปี) ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโต 28.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว คือปี 2563 และเป็นมูลค่าสูงสุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา . นี่เป็นแนวโน้มเชิงบวกที่น่าประหลาดใจ เนื่องจากเศรษฐกิจเติบโตเพียง 3.1% ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2564 ซึ่งต่ำกว่าระดับก่อนเกิดวิกฤต

Global Trade Growth Atlas 2022 ที่เพิ่งเปิดตัวได้ทำให้สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ได้รับความสนใจ เนื่องจากภูมิภาคนี้ได้รับการคาดการณ์ว่าจะเป็นผู้นำของโลกในด้านการเติบโตของการส่งออกในอีก 5 ปีข้างหน้า Global Trade Growth Atlas 2022 แสดงให้เห็นว่า เมื่อพูดถึงการค้า ปริมาณเพิ่มขึ้น ความเร็วเพิ่มขึ้น และร่องรอยการค้ากว้างขึ้น นอกจากนี้ คาดว่าในอีกสองปีข้างหน้าจะเติบโตเร็วกว่าช่วงก่อนเกิดโรคระบาด

แนวการแข่งขัน

ตลาดการขนส่งสินค้าและลอจิสติกส์ของอาเซียนมีลักษณะกระจัดกระจาย โดยมีการผสมผสานระหว่างบริษัทระหว่างประเทศและบริษัทท้องถิ่นรายใหญ่ ?ผู้เล่นหลักในภูมิภาค ได้แก่ Deutsche Post DHL Group, DB Schenker, Kerry Logistics Network Ltd, Nippon Express Co. Ltd, SCG Logistics และอื่นๆ อีกมากมาย บางประเทศในภูมิภาคอาเซียน เช่น อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ กำลังเติบโตในระดับปานกลาง โดยมีผู้เล่นท้องถิ่นจำนวนมากและผู้เล่นรายใหญ่บางราย อย่างไรก็ตาม สิงคโปร์ เวียดนาม และไทยเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง โดยมีผู้เล่นจากต่างประเทศจำนวนมาก?

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม:

แผ่นประมาณการตลาด (ME) ในรูปแบบ Excel
3 เดือนของการสนับสนุนนักวิเคราะห์
อ่านรายงานฉบับเต็ม: https://www.reportlinker.com/p06370525/?utm_source=GNW

เกี่ยวกับ Reportlinker
ReportLinker เป็นโซลูชันการวิจัยตลาดที่ได้รับรางวัล Reportlinker ค้นหาและจัดระเบียบข้อมูลอุตสาหกรรมล่าสุด เพื่อให้คุณได้รับการวิจัยตลาดทั้งหมดที่คุณต้องการ – ทันทีในที่เดียว

__________________________

CONTACT: Clare: clare@reportlinker.com US: (339)-368-6001 Intl: +1 339-368-6001ข่าวต้นฉบับ