ต่ออายุคำมั่นต่อสู้การรับสินบนปี 2566 จะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย ประเทศจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งมีกำหนดไม่แน่นอนในเดือนพฤษภาคม และจะมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่

ประชาชนจะมีความคาดหวังสูงต่อรัฐบาลใหม่ นอกจากผลประกอบการทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแล้ว ประชาชนยังต้องการเห็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการขจัดการทุจริต

การรับสินบนในสำนักงานของรัฐหลายแห่งได้พาดหัวข่าวในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่การทุจริตในโรงเรียนขนาดเล็กไปจนถึงกรมอุทยานแห่งชาติและกระบวนการยุติธรรม

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ครูสาวที่โรงเรียนประถมในกรุงเทพฯ กลายเป็นไวรัลหลังจากที่เขาลาออกจากตำแหน่งทางโซเชียลมีเดีย ในโพสต์ของเขา เขากล่าวว่าเขาตัดสินใจออกจากอาชีพที่เขาทุ่มเทมาเจ็ดปีในชีวิตของเขาหลังจากพิจารณาการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและการทุจริตที่เขาพบเห็นในโรงเรียนของเขา

เขาบอกว่าเขาเบื่องานเอกสารทั้งหมด เพื่อความแน่ใจ แต่การรับสินบนที่เขาเห็นและการตอบสนองอย่างเป็นทางการทำให้เขาไม่พอใจมากยิ่งขึ้น

เขาพบว่าครูคนหนึ่งขโมยเงินงบประมาณของนักเรียนไป 50,000 บาท จึงไปรายงานผู้บังคับบัญชาแต่ถูกตำหนิว่าทำเกินไป ครูที่เป็นศูนย์กลางของข้อเรียกร้องถูกหักค่าจ้างสามเดือนแทนที่จะถูกไล่ออก

ข่าวคอร์รัปชันอื่น ๆ ที่พาดหัวข่าวในปีที่ผ่านมาเกี่ยวข้องกับการปราบปรามกลุ่มคนจีน “อภิมหาเศรษฐี” ที่มีฐานอยู่ในไทย การสืบสวนชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างมาเฟียจีนกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของไทย รวมถึงตำรวจและเจ้าหน้าที่อื่นๆ ในกระบวนการยุติธรรม

ล่าสุดเป็นข่าวสะเทือนขวัญเกี่ยวกับการจับกุม รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เขาถูกจับในข้อหาเรียกร้องหรือรับสินบนและประพฤติมิชอบในที่ทำงาน

กรณีเหล่านี้สวนทางกับเรื่องเล่าของรัฐบาลที่ว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวขาดข้อพิสูจน์ ความจริงแล้วคดีเหล่านี้เป็นเพียงข้อบ่งชี้เล็กน้อยว่าปัญหาใดที่เป็นปัญหามาอย่างยาวนานในประเทศไทย

การแก้ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและท้าทาย และรัฐบาลชุดใหม่จะต้องดำเนินการหลายขั้นตอนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการบางอย่างที่จำเป็นรวมถึงสถาบันและระบบที่ค้ำยันเพื่อป้องกันและลงโทษการทุจริต สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปเพื่อปรับปรุงความเป็นอิสระและประสิทธิผลของศาลยุติธรรม ตำรวจ และสถาบันอื่น ๆ ที่รับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการทุจริต การลงโทษสำหรับการทุจริตจำเป็นต้องตระหนักในทุกระดับ

การเสริมสร้างความโปร่งใสและความรับผิดชอบในองค์กรของรัฐเป็นสิ่งจำเป็น สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับมาตรการต่าง ๆ เช่น การเพิ่มความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะ การสร้างการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสที่แข็งแกร่ง และการส่งเสริมความคิดริเริ่มของรัฐบาลที่เปิดกว้าง

ประเทศไทยจำเป็นต้องเสริมสร้างกรอบกฎหมาย ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายที่เอาผิดกับการทุจริต กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ชัดเจนและสอดคล้องกันสำหรับการสอบสวนและดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่ทุจริต และเพิ่มบทลงโทษสำหรับความผิดเกี่ยวกับการทุจริต

โดยพื้นฐานแล้ว การส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและสังคมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการแก้ปัญหาการทุจริต

สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับความพยายามสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลกระทบด้านลบของการทุจริตและกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่มีจริยธรรมมากขึ้น ตลอดจนความพยายามในการมีส่วนร่วมกับภาคประชาสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ

โดยรวมแล้ว การจัดการกับการคอร์รัปชันจะต้องใช้แนวทางที่ครอบคลุมและยั่งยืน โดยแก้ไขที่ต้นเหตุและมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการบางกอกโพสต์

บทบรรณาธิการเหล่านี้แสดงถึงความคิดของบางกอกโพสต์เกี่ยวกับประเด็นและสถานการณ์ปัจจุบัน

อีเมล์ : anchaleek@bangkokpost.co.thข่าวต้นฉบับ