ทุนสำรอง Forex ลดลงอีก


ลดลงต่ำกว่าเครื่องหมายอย่างเป็นทางการที่ 34,000 ดอลลาร์ นักเศรษฐศาสตร์ได้กลิ่นการรั่วไหล