นายกฯอินเดียเชิญเยือนไทย


อนุชา บูรพชัยศรี โฆษกรัฐบาล ระบุว่า คำเชิญดังกล่าวมีขึ้นในระหว่างการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และนาเกช ซิงห์ เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยคนใหม่

ประเทศไทยได้เชิญนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี ของอินเดียเยือนราชอาณาจักรไทยเพื่อกระชับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์และการค้าระหว่างสองประเทศ

อนุชา บูรพชัยศรี โฆษกรัฐบาล ระบุว่า คำเชิญดังกล่าวมีขึ้นในระหว่างการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และนาเกช ซิงห์ เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยคนใหม่

ซิงห์แสดงความเชื่อว่าความสัมพันธ์ทวิภาคีจะพัฒนาต่อไปในระหว่างดำรงตำแหน่ง เนื่องจากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทางวัฒนธรรม ภาษา และศาสนาระหว่างทั้งสองประเทศ

ศักยภาพในการลงทุนที่เพิ่มขึ้นของทั้งสองประเทศยังได้รับการหารือระหว่างทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ของประเทศไทย ซึ่งมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การบิน โลจิสติกส์ เชื้อเพลิงชีวภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์

หัวข้อการอภิปรายอื่น ๆ รวมถึงการปรับปรุงการเชื่อมต่อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และความร่วมมือในด้านสาธารณสุขและความมั่นคงของประเทศ

นอกจากการเยือนระดับทวิภาคีแล้ว โมดียังได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลเพื่อความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจหลายภาคส่วนในเดือนสิงหาคม

การค้าระหว่างไทยและอินเดียเพิ่มขึ้น โดยมีปริมาณเพิ่มขึ้น 20% เป็นประมาณ 1.65 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายนปีที่แล้ว (เอ็นเอ็นที)ข่าวต้นฉบับ