นายกฯ พบเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย


นายเปาโล ดิโอนิซี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเปาโล ดิโอนิซี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และรักษาการโฆษกรัฐบาล เปิดเผยสาระสำคัญการประชุม ดังนี้

นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยและแสดงความยินดีต่อนางจอร์เจีย เมโลนี นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของอิตาลี ไทยและอิตาลีมีความสัมพันธ์ทางการทูตมายาวนานถึง 155 ปี และยังคงมีศักยภาพสำหรับความร่วมมือในมิติต่างๆ ต่อไป โดยเฉพาะความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน โครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา อาหารและการเกษตร วิทยาศาสตร์ อวกาศ และเทคโนโลยีสะอาด นายกรัฐมนตรียังยืนยันถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยที่จะสนับสนุนเอกอัครราชทูตฯ ในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งในประเทศไทย

เอกอัครราชทูตอิตาลีได้กล่าวเป็นเกียรติที่ได้ดำรงตำแหน่งในประเทศไทยและแสดงความยินดีต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างทั้งสองประเทศ นอกจากนี้เขายังมุ่งมั่นที่จะสานต่อความร่วมมือและภารกิจที่มีอยู่เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันและส่งเสริมไทยและอิตาลีให้เป็นประตูสู่ภูมิภาคของกันและกัน เอกอัครราชทูตฯ ยังชื่นชมเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วย BCG ซึ่งเสนอโดยรัฐบาลไทยในการประชุมสุดยอดผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และยืนยันความพร้อมของอิตาลีในการส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนระหว่างสองภูมิภาคภายใต้กรอบเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วย BCG

นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยและแสดงความยินดีต่อนางจอร์เจีย เมโลนี นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของอิตาลี

ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมืออื่นๆ ดังนี้
ด้านความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน เอกอัครราชทูตอิตาลีเล็งเห็นถึงศักยภาพของไทยในการขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นักธุรกิจอิตาลีแสดงความสนใจที่จะลงทุนในประเทศในภาคการผลิตรถจักรยานยนต์ นอกจากนี้ ยังมีการจัดโรดโชว์ภาคธุรกิจไทยในยุโรปในเดือนมีนาคม 2566 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

ในด้านความร่วมมือด้านความมั่นคง ทั้งสองฝ่ายยินดีกับความร่วมมือทางวิชาการอย่างใกล้ชิดระหว่างกองบัญชาการและเสนาธิการทหารและอิตาลี รวมทั้งการฝึกอบรมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอ นายกรัฐมนตรียังขอบคุณอิตาลีที่ส่งคณะเข้าร่วมการประชุม Defense & Security 2022 ที่ประเทศไทยเมื่อปีที่แล้ว


นายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำถึงการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพของทั้งครูและผู้เรียน ขณะที่เอกอัครราชทูตฯ แสดงความพร้อมของอิตาลีในการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยเพื่อเสริมทักษะสำหรับอาชีพในอนาคต ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายกรัฐมนตรีได้สนับสนุนความร่วมมือด้านอวกาศและดาวเทียมระหว่าง สทอภ. และองค์การอวกาศอิตาลี และความร่วมมือด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ของไทยกับประเทศอิตาลี นอกจากนี้เขายังหวังว่าอิตาลีจะพิจารณาขยายการลงทุนในอุตสาหกรรม S-Curve ภายใต้กรอบ EEC

สำหรับความร่วมมือในระดับภูมิภาค นายกรัฐมนตรีได้รับรองบทบาทของอิตาลีในประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และยกย่องวิสัยทัศน์ของประเทศในการพัฒนาการสนับสนุนของอิตาลีต่อยุทธศาสตร์สหภาพยุโรปสำหรับภูมิภาคอินโดแปซิฟิก เอกอัครราชทูตฯ รู้สึกยินดีกับการสนับสนุนของไทยและอิตาลีในความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค และความสำเร็จของการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนและความร่วมมืออย่างครอบคลุม (PCA) นายกรัฐมนตรีขอให้การรักษาพลวัตระหว่างไทย-สหภาพยุโรปบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกัน
เอกอัครราชทูตฯ ได้ฝากความถึงนายกรัฐมนตรีอิตาลีที่กล่าวว่าจะมาเยือนประเทศไทยในโอกาสแรกถึงนายกรัฐมนตรี (ปชป.)

ไทยและอิตาลีมีความสัมพันธ์ทางการทูตมายาวนานถึง 155 ปี และยังคงมีศักยภาพสำหรับความร่วมมือในมิติต่างๆ ต่อไป โดยเฉพาะความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน โครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา อาหารและการเกษตร วิทยาศาสตร์ อวกาศ และเทคโนโลยีสะอาดข่าวต้นฉบับ