ประธานอาวุโสซีพีเผยมุมมองเชิงบวกต่อการเติบโตของธุรกิจในประเทศไทยในปี 2566


ธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) กล่าวว่า ตนมีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากหลายประเทศจะสนใจลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเปลี่ยนภูมิภาคให้เป็นศูนย์กลางการค้าและธุรกิจของภูมิภาค

ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ได้แสดงมุมมองเชิงบวกต่อการเติบโตของธุรกิจในประเทศไทยในปี 2566

ธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) กล่าวว่า ตนมีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากหลายประเทศจะสนใจลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเปลี่ยนภูมิภาคให้เป็นศูนย์กลางการค้าและธุรกิจของภูมิภาค

แม้จะมีวิกฤตอย่างต่อเนื่อง เช่น การระบาดใหญ่ของโควิด-19 หรือความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งก่อให้เกิดความท้าทายทางเศรษฐกิจ เขาตั้งข้อสังเกตว่าเนื่องจากปัจจัยเหล่านี้ ประเทศต่างๆ จึงเปลี่ยนความสนใจมายังภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะประเทศไทย เพื่อทำกิจกรรมการลงทุน

ประธานอาวุโสชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มเศรษฐกิจในปีหน้าจะแข็งแกร่งกว่าปีนี้ แต่ขึ้นอยู่กับรัฐบาลและประชาชนที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสดังกล่าว เขาแนะนำให้รัฐบาลใช้นโยบายที่จะดึงดูดหรือสอดคล้องกับผลประโยชน์ของนักลงทุนต่างชาติ เกี่ยวกับความไม่แน่นอนของโลก เขาเตือนว่ารัฐบาลควรรักษาสมดุลของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและอยู่ห่างจากความขัดแย้งทางการเมือง (เอ็นเอ็นที)
ข่าวต้นฉบับ