ประเทศไทยเดินหน้าแผนพัฒนาภูมิทัศน์ดิจิทัลระยะที่ 3 | โลก


ประเทศไทยเดินหน้าสู่แผนพัฒนาภูมิทัศน์ดิจิทัลระยะที่สาม hinh anh 1ภาพประกอบ (ภาพ : อินเทอร์เน็ต)

กรุงเทพมหานคร (กทม.) – รัฐบาลไทยกำลังเดินหน้าสู่ระยะที่ 3 ของแผนพัฒนาภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทย เพื่อมุ่งสู่ 30 อันดับแรกของการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของโลก โดยเศรษฐกิจดิจิทัลมีส่วนสนับสนุน 30% ของ GDP ของประเทศใน 5 ปี

ในการประชุมเมื่อเร็วๆ นี้ของ ก.ตร คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เห็นชอบแผนปรับปรุงฉบับปี 2566-2570

ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 40 ในปี 2565 ลดลงสองอันดับจากปี 2564

แผนส่งเสริมการปฏิรูปประเทศสู่ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ระยะแรกมุ่งเน้นไปที่การสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ในขณะที่ระยะที่สองดำเนินการตามความครอบคลุมของเทคโนโลยีดิจิทัล ระยะที่สามกำหนดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมโลก

นายกรัฐมนตรีย้ำว่าในแง่ของนโยบายและแผนระดับชาติด้านการพัฒนาดิจิทัล ประเทศไทยจำเป็นต้องให้ความสำคัญทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ต้องทบทวนองค์ประกอบทั้งหมดทุกสองปีเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า การประชุมของคณะกรรมาธิการยังได้กล่าวถึงการพัฒนาดิจิทัลระยะที่ 4 โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นประเทศชั้นนำในแวดวงดิจิทัลระดับโลก

ระยะที่ 4 ตั้งเป้าให้เศรษฐกิจดิจิทัลมีส่วนร่วมอย่างน้อย 50% ของจีดีพีไทย และขับเคลื่อนประเทศให้อยู่ใน 20 อันดับแรกของการจัดอันดับ รวมถึงอันดับ 2 ของอาเซียน เขากล่าว./.

วี.เอ.เอ็น

ข่าวต้นฉบับ