ภาคธุรกิจเตือนราคาจะสูงขึ้นหากค่าไฟฟ้าสูงขึ้น


ผู้ซื้อค้นหาสินค้าลดราคาที่งานแสดงสินค้าที่บางนาในเดือนมิถุนายน  ผู้ผลิตเตือนว่าราคาจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหากค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามแผนในเดือนหน้า  (แฟ้มภาพ)

ผู้ซื้อค้นหาสินค้าลดราคาที่งานแสดงสินค้าที่บางนาในเดือนมิถุนายน ผู้ผลิตเตือนว่าราคาจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหากค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามแผนในเดือนหน้า (แฟ้มภาพ)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเตือนราคาสินค้าจะสูงขึ้นหากรัฐบาลอนุมัติการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าตามแผนในเดือนหน้า

เกรียงไกร เธียรนุกูล ประธาน ส.อ.ท. กล่าวเมื่อวันอังคารว่า การขึ้นค่าไฟฟ้าซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 4.72 บาทต่อหน่วย จะทำให้ธุรกิจต่างๆ ต้องทยอยขึ้นราคาสินค้าทีละ 5-12%

กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ที่ย้ายฐานท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว

รัฐบาลต้องทบทวนโครงสร้างพลังงานของประเทศเพื่อรักษาต้นทุนพลังงานในระยะยาวให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะ การมุ่งสู่พลังงานสะอาดเพื่อดูแลผู้ใช้พลังงานทุกกลุ่ม

ตัวอย่างเช่น เวียดนามไม่ได้ผลักภาระค่าไฟฟ้าไปยังภาคอุตสาหกรรม เวียดนามเน้นส่งเสริมให้ครัวเรือนประหยัดพลังงานไฟฟ้าแทน ซึ่งตรงกันข้ามกับประเทศไทย นายเกรียงไกร กล่าว

“รัฐบาลควรเร่งส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทุกระดับเพื่อใช้ทันทีและเหลือจำหน่ายเข้าระบบโดยสะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังควรส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ เช่น เอทานอล การใช้แก๊สโซฮอล์ E20 จะช่วยลดการนำเข้าน้ำมันได้” ประธาน ส.อ.ท. กล่าว

นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธาน ส.อ.ท. กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ ส.อ.ท.ได้เสนอต่อคณะกรรมการร่วมภาครัฐ เอกชน และทำหนังสือถึงคณะกรรมการกำกับกิจการไฟฟ้า (กกพ.) ของกระทรวงพลังงานให้ระงับค่าไฟฟ้ารอบต่อไป เพิ่มขึ้นโดยวางแผนไว้สำหรับช่วงเดือนมกราคม-เมษายนปีหน้า และมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ

“ต้องยอมรับว่าวิกฤติค่าไฟฟ้ามาจากการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยในช่วงการเปลี่ยนสัมปทานแหล่งก๊าซเอราวัณที่ล่าช้าทำให้การนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวที่ขายได้มาก ราคาสูงมาผลิตไฟฟ้าแทน อีกทั้งยังขาดแผนรับมือล่วงหน้าอย่างทันท่วงที” นายอิศเรศ กล่าว

ก่อนหน้านี้ คมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการ กกพ. กล่าวว่า ค่าไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 14% เป็นขั้นต่ำ 5.37 บาทต่อหน่วยในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายนปีหน้า เนื่องจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น

กกพ. มี 3 ทางเลือก การเพิ่มเป็น 5.37 บาท จะทำให้ผู้บริโภคเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด อีก 2 ตัวเลือกคือ 5.70 บาท และ 6.03 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง (หน่วย) นายคมกฤช กล่าวเมื่อวันที่ 14 พ.ย.

เมื่อเดือนที่แล้ว คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ขอให้กลุ่ม ปตท. นำเงิน 6 พันล้านบาท จากรายได้จากการแยกก๊าซ เพื่อช่วยตรึงค่าไฟสำหรับผู้ใช้รายย่อยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายนปีหน้า ตามคำกล่าวของ รมว.พลังงาน สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์

กพช. มีมติเมื่อวันที่ 25 พ.ย. ให้ ปตท. ใช้จ่ายเงินเดือนละ 1,500 ล้านบาท ตั้งแต่เดือน ม.ค.-เม.ย. ปีหน้า เพื่อลดราคาก๊าซที่จ่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจะทำให้กฟผ.สามารถตรึงค่าไฟสำหรับคนใช้ไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน รมว.กห. กล่าวข่าวต้นฉบับ