ภาควิชาฯ จับมือ แอพฯ สมุนไพร


กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จับมือ นักวิชาการ กทม. พัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

จะเป็นเวทีการเรียนรู้โดยเฉพาะเรื่องการนำสมุนไพรมารักษาตนเอง

ภาควิชาฯ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงนาม MoU เพื่อพัฒนา Smart Healthcare TTM เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ หัวหน้าภาควิชา กล่าวว่า พวกเขาจะทำงานร่วมกันเพื่อวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มการดูแลสุขภาพภายใต้ร่มธงของสมุนไพรบนฐานความรู้และการแพทย์แผนไทย ตามแผน “เศรษฐกิจดิจิทัล” ของประเทศ

“ทีมวิชาการมีหน้าที่พัฒนาการจัดการความรู้การแพทย์แผนไทยดิจิทัล โดยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรไทยและการแพทย์แผนไทยที่ได้มาจากแหล่งต่างๆ เช่น กระดาษโบราณและศิลาจารึก ฟอร์ม” เขากล่าว

“ทีมงานจะช่วยพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทยและระบบคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาแปลภาษาโบราณที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนไทยได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

เขากล่าวว่าทีมงานจะจัดทำข้อมูลสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์ยาไทยเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศโดยใช้ภูมิปัญญาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ และสุดท้ายทีมงานจะพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อให้คนทั่วไปเข้าถึงได้

“กรมฯ มีพันธกิจในการพัฒนา ส่งเสริม และจัดทำองค์ความรู้ด้านสมุนไพรไทยและการแพทย์แผนโบราณเพื่อปกป้องภูมิปัญญาการแพทย์ของประเทศ โดยได้จัดทำ Application ที่เกี่ยวข้องมากมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เช่น สมุนไพรไทยประยุกต์ แอปพลิเคชันนวดแผนไทย แอปพลิเคชันกัญชา และอื่นๆ” นพ.ธงชัย กล่าว

สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวว่า เป็นโอกาสอันดีในการพัฒนาบุคลากรและสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทยและยาแผนโบราณให้เกิดประโยชน์ข่าวต้นฉบับ