รถไฟความเร็วสูงจีน-ไทยส่งเสริมการเชื่อมโยงการค้า – โลก


รถไฟขบวนแร่ใยหินออกจากตุนหวง มณฑลกานซู ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน มุ่งหน้าสู่ประเทศไทยในวันที่ 21 เมษายน 2565 [Photo by Zhang Xiaoliang/For chinadaily.com.cn]

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 รัฐบาลไทยและจีนได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2565 งานดังกล่าวเป็นการครบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและจีน

เป้าหมายของบันทึกข้อตกลงคือการจัดตั้งประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งในภูมิภาค และเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างจีน ไทย และสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านโครงการ Belt and Road Initiative

BRI มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ประเทศไทยกำลังเร่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยเน้นการบูรณาการทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทุกรูปแบบโดยใช้นวัตกรรม ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยด้วยกลไกขับเคลื่อนใหม่แห่งการเติบโตและลดเศรษฐกิจ และความเหลื่อมล้ำทางสังคม โครงสร้างพื้นฐานและความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยโดยกรอบอนุภูมิภาคของกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และไทยผ่าน BRI นั้นคาดว่าจะเพิ่มการบูรณาการทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและเชื่อมโยงอาเซียนกับเศรษฐกิจโลกได้ดียิ่งขึ้น

ในการประชุมเอเปก 2022 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์และวันเสาร์ที่กรุงเทพฯ หนึ่งในประเด็นในวาระการประชุมคือการส่งเสริมแบบจำลองเศรษฐกิจสีเขียวแบบวงกลมชีวภาพหรือ BCG ซึ่งนำเสนอการเติบโตที่สมดุล ยั่งยืน และครอบคลุมกับประชาชนที่ ศูนย์

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทย กล่าวปาฐกถาพิเศษที่งาน Thailand-China Investment Forum เมื่อวันที่ 3 พ.ย. ว่า ไทยสนับสนุน Global Development Initiative ที่เสนอโดยจีน เพราะสอดคล้องกับ BCG ซึ่งเป็นวาระสำคัญของ รัฐบาลไทย. นอกจากนี้ วาระการพัฒนา EEC ของไทยเน้นการเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีของจีนผ่าน BRI โดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมที่จีนมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญสูง เช่น รถยนต์ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายนปีนี้ การลงทุนของจีนในไทยคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1.2 พันล้านดอลลาร์ ทำให้จีนเป็นแหล่งลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของจีน โดยส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ยังกล่าวด้วยว่าการเชื่อมโยงการลงทุน เทคโนโลยี และห่วงโซ่อุปทานการผลิตระหว่างไทยและจีนมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะการเชื่อมโยงทางรถไฟจีน-ลาวกับรถไฟไทย ซึ่งจะช่วยกระชับความสัมพันธ์และเศรษฐกิจระหว่างสามประเทศ .

ไทยมีสินค้าหลายประเภทที่มีศักยภาพในการส่งออกไปยังจีนมากขึ้น ได้แก่ ผลไม้บริโภค โพลิเมอร์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และเนื้อไก่แช่แข็ง นอกจากนี้ ด่านพรมแดนหนองคายได้รับการอนุมัติภายใต้พิธีสารทางบกของจีนสำหรับการส่งออกและนำเข้าผลไม้เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว ทำให้ไทยสามารถส่งออกผลไม้และเนื้อสัตว์ได้สะดวกยิ่งขึ้น

พื้นที่หนึ่งที่มีโอกาสเป็นตลาดส่งออกใหม่ของไทยคือภาคตะวันตกของจีน เนื่องจากมีประชากรมุสลิมจำนวนมากที่นิยมบริโภคเนื้อวัว และทำเลที่ตั้งอยู่ห่างจากทะเลทำให้อาหารทะเลมีราคาแพงเนื่องจากค่าขนส่ง หากประเทศไทยสามารถอำนวยความสะดวกในการส่งออกสินค้าทั้ง 2 ชนิดนี้ได้ จะสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจำนวนมาก

ผลิตภัณฑ์ที่สามารถปรับปรุงตามความต้องการของตลาด ได้แก่ เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ธัญพืช กะทิสำเร็จรูป ซอสปรุงรส น้ำตาลและขนมหวาน น้ำหอม และเครื่องสำอาง หากประเทศไทยสามารถขยายช่องทางการขายเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์ชุดนี้ เช่น อีคอมเมิร์ซ จะทำให้ผู้บริโภคชาวจีนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นและเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในอนาคต

สินค้าจากจีนหลากหลายชนิดยังเป็นที่ต้องการของตลาดไทย ได้แก่ วัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมหลายประเภท อุปกรณ์การเกษตร เคมีภัณฑ์และส่วนประกอบโทรคมนาคม ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ พลาสติก ผักและผลไม้เมืองหนาว อิเล็กทรอนิกส์ และสินค้าแฟชั่น

จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์จำนวนมากขึ้นอยู่กับการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และคุ้มค่าเป็นหลัก โลจิสติกส์ที่ไม่มีประสิทธิภาพจะเพิ่มต้นทุนทางการค้าและส่งผลต่อคุณภาพสินค้าโดยเฉพาะอาหารและสินค้าเกษตรซึ่งเป็นสินค้าหลักที่ไทยส่งออกไปจีน เมื่อการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงจีน-ไทยแล้วเสร็จ ทั้งสองฝ่ายจะสามารถขนส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ระหว่างกรุงเทพฯ และคุนหมิงได้ในเวลาเพียง 15 ชั่วโมง

แม้ว่า BRI จะมีความก้าวหน้าอย่างมากในประเทศไทย แต่ก็ยังจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับความคิดริเริ่มต่อสาธารณชน ความสำเร็จของความคิดริเริ่มในประเทศไทยขึ้นอยู่กับการสื่อสารสาระสำคัญของ “ความคิดริเริ่ม” และหลักการชี้นำของ “วางแผนร่วมกัน สร้างร่วมกัน และได้รับประโยชน์ร่วมกัน” BRI เป็นความคิดริเริ่มที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเพื่อความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของผู้เข้าร่วมทั้งหมด

ยุวดี กาดการไกล เป็นรองประธานสถาบันคลังปัญญาเพื่อยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นคลังความคิดอิสระในประเทศไทย Usman Waji เป็นนักวิจัยที่สถาบัน มุมมองไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงมุมมองของ China Dailyข่าวต้นฉบับ