รัฐบาลผลักดันการส่งเสริมเขตเศรษฐกิจ


รัฐบาลให้คำมั่นว่าจะเดินหน้าแผนส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ที่มีอยู่ 10 แห่งใน 10 จังหวัด เพื่อพยายามกระจายอำนาจการพัฒนาและการเติบโต รวมทั้งดึงดูดการลงทุนไปยังจังหวัดต่างๆ

รองโฆษกหญิง ร.ต.รัชดา ธนาดิเรก ระบุว่า รัฐบาลยังให้คำมั่นว่าจะกระชับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเพิ่มการค้าและการลงทุนบริเวณชายแดน

“รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะสร้าง SEZs ให้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ช่วยพัฒนาพื้นที่ชายแดนและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชาวชนบท” เธอกล่าว

“รัฐบาลยังตั้งใจที่จะเพิ่มประสิทธิภาพที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ของ SEZs เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในเศรษฐกิจท้องถิ่นใกล้ชายแดน”

เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 10 แห่ง อยู่ในจังหวัดตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา หนองคาย เชียงราย กาญจนบุรี นครพนม และนราธิวาส

นายกฯ ติดตามความคืบหน้าทั้ง 10 เขต หวังพื้นที่ชายแดนเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันพัฒนาเศรษฐกิจมั่นคงยั่งยืน นางรัชดา กล่าว

รัฐบาลเสนอเงื่อนไขและแรงจูงใจที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดการลงทุน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับทรัพยากรมนุษย์ และส่งเสริมการจ้างงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เธอกล่าว

นางสาวรัชฎากล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2558 SEZs 10 แห่งได้ดึงการลงทุนมูลค่ารวม 37,000 ล้านบาท

แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตั้งแต่ปี 2564 ถึง 2565 แล้วเสร็จ 89% รวมถึงการก่อสร้างทางหลวงสายตราด-หาดเล็ก และทางหลวงหมายเลข 211 จากเชียงคานถึงหนองคาย

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงกับทางรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน

มีการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการแรงงานข้ามชาติแบบเบ็ดเสร็จใน 10 จังหวัด อนุมัติจ้างแรงงาน 508,000 คนจากประเทศเพื่อนบ้าน

ศูนย์จัดหางานรายวันสำหรับแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านได้อำนวยความสะดวกในการจ้างงานแรงงานประมาณ 27,000 คนที่ข้ามพรมแดนทุกวัน

นางสาวรัชฎากล่าวว่า บริษัทเอกชนและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้เช่าพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแก้วและสงขลาเพื่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม โดยนักลงทุนเช่าพื้นที่ที่พัฒนาแล้ว

นักลงทุนเช่าพื้นที่เศรษฐกิจในจังหวัดตราด นครพนม และกาญจนบุรี ขณะที่ SEZ ตากกำลังออกแบบโดย กนอ. และอยู่ระหว่างรอการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

SEZs ในมุกดาหารและหนองคายอยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้พัฒนา นางสาวรัชดากล่าวข่าวต้นฉบับ