รัฐบาลเตรียมแผนสร้างถนนวงแหวนรอบ 3 มูลค่า 3.3 หมื่นล้าน


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จะเสนอโครงการมูลค่า 33,400 ล้านบาทต่อรัฐบาลเพื่อสร้างถนนวงแหวนรอบนอกรอบที่ 3 ระยะทาง 19.25 กม. ตามที่นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

เปิดเผยว่า กทพ. จะนำผลการศึกษาและประเมินโครงการเสนอสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในวันนี้ หลังจากที่ได้จัดประชาพิจารณ์โครงการไปแล้วเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวานนี้

โครงการนี้มีมูลค่า 33,400 ล้านบาทสำหรับทางด่วน 19.25 กิโลเมตรที่เชื่อมระหว่างฉลองรัช นครนายก และสระบุรี เป็นส่วนหนึ่งของโครงการมอเตอร์เวย์-ราง (รฟม.)

ทางด่วนสายใหม่ “MR 10” จะขยายไปถึงด่านจตุโชติในกรุงเทพตอนเหนือด้วย

นายสุรเชษฐ์ กล่าวว่า ถนนเส้นใหม่นี้จะช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดและเชื่อมต่อกับโครงการ MR 3 กาญจนบุรี-สระแก้ว ในอนาคต

เขาเปิดเผยว่าข้อเสนอจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในสิ้นเดือนมกราคมหากไม่มีการแก้ไขใดๆ

จากนั้น กทพ.จะเสนอพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินตามแนวเส้นทาง

คาดว่าจะมีที่ดินถูกเวนคืน 850 แปลง และเจ้าของที่ดินทุกคนจะได้รับการชดเชยอย่างเป็นธรรม

การเวนคืนจะเกิดขึ้นระหว่างปี 2567-2568 ก่อนจะเริ่มก่อสร้างในปี 2567 ถึง 2570 โดยใช้เวลาถึง 36 เดือน นายสุรเชษฐ์ กล่าว

นอกจากนี้เขายังเปิดเผยอีกว่า 33,400 ล้านบาทแบ่งเป็นค่าก่อสร้างมูลค่า 26,100 ล้านบาทและค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 7,300 ล้านบาท

Exat จะให้งบประมาณส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามจะมีการลงทุนของกองทุนรวมอนาคตประเทศไทยและเงินกู้

บริษัทเอกชนจะเดินระบบค่าผ่านทางโดยได้รับสัมปทาน 30 ปี

จากการศึกษาเศรษฐกิจของโครงการ ทางพิเศษฯ มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 29,400 ล้านบาท นายสุรเชษฐ์กล่าว

นอกจากนี้ ผลการศึกษาคาดการณ์อัตราผลตอบแทนเศรษฐกิจภายในที่ 19.57% 12% ซึ่งสูงกว่าอัตราที่สภาพัฒน์กำหนดไว้

นายสุรเชษฐ์ เปิดเผยว่า ค่าผ่านทางรถสี่ล้ออยู่ที่ 25-45 บาท รถหกถึงสิบล้อ 55-85 บาท

รถสิบล้อเกินคิด 80-130 บาท

อัตราค่าโดยสารจะเพิ่มขึ้น 1.25 บาทต่อกิโลเมตร และปรับทุก 5 ปีตามดัชนีราคาผู้บริโภคข่าวต้นฉบับ