รายได้ต่อหัวของชาวพระตะบองเพิ่มขึ้นเป็น 1,760 ดอลลาร์ใน 5 ปี


จังหวัดพระตะบองตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ มีการพัฒนาอย่างมากในช่วงห้าปีที่ผ่านมา จังหวัดในปัจจุบันมีเหมืองและเขตเศรษฐกิจที่มีโรงงานและสถานประกอบการขนาดใหญ่ ตามรายงานสั้นๆ เกี่ยวกับความสำเร็จของการบริหารส่วนจังหวัดพระตะบองในช่วงห้าปีที่ผ่านมา

เศรษฐกิจจังหวัดขยายตัวร้อยละ 2.3 โดยรายได้เฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น 1,760 ดอลลาร์ในปี 2565 จาก 1,534 ดอลลาร์ในปี 2561 นายซก ลู ผู้ว่าการจังหวัดพระตะบองกล่าวที่สำนักงานคณะรัฐมนตรีในกรุงพนมเปญเมื่อวันอังคาร

“ในจังหวัดมีบริษัทและโรงงานการลงทุนขนาดใหญ่ เช่น โรงสีข้าว โรงงานแปรรูปมันสำปะหลังและข้าวโพด โรงงานปูนซีเมนต์ โรงงานยา โรงงานแปรรูปกระดาษ โรงงานรองเท้า และวิสาหกิจอื่นๆ วันนี้มีทั้งหมด 736 ยูนิต สร้างงานได้ 14,973 คน” ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าว

Lou กล่าวว่าฝ่ายบริหารจังหวัดพระตะบองกำลังเตรียมที่จะเปลี่ยนเมืองพระตะบองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และกำลังทำงานเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของเมือง ระบบบำบัดน้ำเสีย สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และโครงสร้างพื้นฐานของถนน

สามเมืองที่ได้รับเลือกให้พัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ ได้แก่ พระตะบอง พนมเปญ และเสียมราฐ โดยแต่ละจังหวัดจำเป็นต้องทำงานอย่างหนักเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้

ฝ่ายบริหารจังหวัดกำลังเตรียมที่จะเปลี่ยนพิพิธภัณฑ์ประจำจังหวัดพระตะบองให้เป็นพิพิธภัณฑ์อัจฉริยะ เขากล่าวเสริม

พระตะบองมีพรมแดนร่วมกับบางจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งทำให้เอื้อต่อการค้า การท่องเที่ยว การขนส่ง ความร่วมมือ และการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัด

“สินค้าส่งออกของพระตะบองมายังไทยส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตร เช่น ข้าวโพดแดง มันสำปะหลังและมะม่วง และสินค้านำเข้า ได้แก่ วัสดุก่อสร้าง วัสดุสิ้นเปลือง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องดื่ม และของชำ” เขากล่าว

“ด้วยสภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ดินที่อุดมสมบูรณ์ และระบบชลประทานที่อุดมสมบูรณ์ พระตะบองจึงมีชื่อเสียงด้านการเกษตรและเป็นที่รู้จักในฐานะจังหวัดปลูกข้าวของกัมพูชา” เขากล่าว

จังหวัดมีนาข้าว 414,761 เฮกตาร์ ซึ่งผลิตสินค้าระหว่าง 1.1-1.4 ล้านตันต่อปี พื้นที่ทั้งหมดภายใต้พืชสวนคือ 254,974 เฮกตาร์

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จังหวัดผลิตข้าวได้ 6,501,880 ตัน ข้าวโพด 2.5 ล้านตัน มันสำปะหลังเกือบ 14 ล้านตัน มะม่วง 1 ล้านตัน ถั่วเลนทิล 300,000 ตัน และเม็ดมะม่วงหิมพานต์ 21,000 ตัน จังหวัดส่งออกสินค้าเกษตร 1.2 ล้านตันผ่านชายแดนจังหวัดไปยังประเทศไทยและเวียดนาม

เสริม บุญฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระตะบอง กล่าว เขมรไทม์“พระตะบองมีวัฒนธรรม ธรรมชาติ สถานที่ทางประวัติศาสตร์และรีสอร์ตมากมาย เป็นแหล่งดึงดูดที่สำคัญของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ”

“จังหวัดมีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศทุกปี พระตะบองยังมีชื่อเสียงในด้านการทำอาหารและขนบธรรมเนียมประเพณี และเป็นที่รู้จักในฐานะ ‘จังหวัดแห่งอาหาร’ ผู้คนมีความคิดสร้างสรรค์สูงและมีส่วนร่วมในการดึงดูดนักท่องเที่ยว” เขากล่าว

  • แท็ก: พระตะบอง, รายได้ต่อหัว

ข่าวต้นฉบับ