สศช. รายงานการสร้างงานฟื้นตัวใน Q3


จากรายงานของสภาพัฒน์เกี่ยวกับการจ้างงานและสังคมในประเทศไทย ไตรมาสที่ 3 มีการจ้างงานประมาณ 39.6 ล้านคน เพิ่มขึ้น 2.1% จากปีที่แล้ว และมีการสร้างงานในภาคเกษตรรวม 27.2 ล้านคนในช่วงไตรมาสที่ 3 ซึ่งคิดเป็น การจ้างงานเพิ่มขึ้น 4.3%

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานว่า การสร้างงานในประเทศปรับตัวดีขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 3 (Q3) ถึงกระนั้น แรงงานหลักยังคงมีส่วนทำให้หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) อยู่ในระดับสูง

จากรายงานของสภาพัฒน์เกี่ยวกับการจ้างงานและสังคมในประเทศไทย ไตรมาสที่ 3 มีผู้มีงานทำประมาณ 39.6 ล้านคน เพิ่มขึ้น 2.1% จากปีที่แล้ว มีการสร้างงานทั้งหมด 27.2 ล้านตำแหน่งในภาคเกษตรในช่วงไตรมาสที่ 3 ซึ่งคิดเป็นการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น 4.3% การจ้างงานเพิ่มขึ้น 4.5% ในภาคการค้าปลีก 8.3% ในโรงแรมและร้านอาหาร และ 1.4% ในภาคการผลิต

สำหรับ NPLs หน่วยงานรายงานว่าเครดิตบูโรติดตามลูกหนี้ในระบบ 25 ล้านรายในช่วงไตรมาสที่ 3 โดยมี NPL รวมอยู่ที่ 1.09 ล้านล้านหรือ 8.4% ลดลงจาก 8.6% (1.1 ล้านล้านบาท) ในช่วงเดียวกันที่ผ่านมา ปี.

สศช. ระบุว่า สินเชื่อรถยนต์มีอัตรา NPL อยู่ที่ 6.5% ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน และคนอายุ 25-42 ปี เป็นกลุ่มลูกหนี้ NPL รายใหญ่ที่สุด โดยมี NPL 3.4 แสนล้านบาท หรือมี NPL 92,000 บัญชี เนื่องจาก NPLs ของกลุ่มนี้บ่งชี้ถึงต้นทุนและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น หน่วยงานจึงแนะนำให้รัฐบาลพิจารณาใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มรายได้ของลูกหนี้กลุ่มนี้ (เอ็นเอ็นที)ข่าวต้นฉบับ