หน้าที่และความสำคัญของ คปภ. ที่มีต่อประกันภัย

คปภ. หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คือหน่วยงานที่ไม่ใช่ทั้งของรัฐบาล และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็นนิติบุคคล จะคอยทำหน้าที่ดำเนินตามนโยบายของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

 

หน้าที่ของ คปภ.

เป็นหน่วยงานที่ถูกสร้างขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ประชาชนมีความรู้ ความสามารถ และ คปภ. ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการของระบบประกันภัย เพื่อประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงช่วยสร้างความมั่นคงเพื่ออนาคต

 

หน้าที่หลัก ๆ ของ คปภ. ประกอบด้วย

กำกับและพัฒนาการประกอบธุรกิจประกันภัยให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง

สนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยมีบทบาทในการสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ และ คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

คปภ. คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนไม่ให้โดนเอารัดเอาเปรียบจากบริษัทประกันภัยในด้านของประกันภัย

 

ความเกี่ยวข้องของ คปภ. ที่เกี่ยวกับประชาชน

  1. ตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ขายประกันภัย

ประชาชนสามารถโทรสอบถามถาม เลขที่ใบอนุญาตนายหน้าของตัวแทน หรือ ผู้ขายประกันภัย กับทางสำนักงาน คปภ. ได้เลย กรณีที่ผู้ต้องการทำประกันภัยรถยนต์แต่ไม่มั่นใจว่า ตัวแทนที่เราต้องการจะทำประกันภัยด้วยนั้นเขาเป็นตัวแทนจริง ๆ รึไม่

  1. ตอบปัญหา ข้อสงสัยที่เกี่ยวกับประกันภัย

เมื่อผู้ทำประกันภัยเจอปัญหาหลังจากที่ทำประกันภัยไปแล้วสามารถติดต่อสอบถามทาง คปภ. ได้เช่นกัน เช่นในกรณีเกิดเหตุแล้วไม่มั่นใจว่า กรณีที่เราเจอนั้นจะสามารถเคลมประกันได้หรือไม่

  1. รับร้องเรียน

หากผู้รับประกันภัยประสบปัญหาโดนหลอก โดยการหลอกขายประกันและไม่ได้รับความคุ้มครองทั้ง ๆ ที่จ่ายค่าเบี้ยประกันไปแล้ว โดนโกง ทางเจ้าหน้าที่ คปภ. จะรับร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ เช่น E-Service, โทรศัพท์, ออนไลน์ หลังจากรับร้องเรียนมาแล้วจะตรวจสอบเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหากพบว่ามีความผิด ก็จะมีมาตรการจัดการลงโทษต่อไป

 

คปภ. วิสัยทัศน์

ให้ สาธารณชน มีความรู้ ความสามารถและเชื่อมั่นในการใช้ระบบประกันภัย เพื่อบริหารความเสี่ยง สร้างความมั่นคง สู่อนาคตที่ยั่งยืน

 

ประวัติช่วงเวลาสำคัญของ คปภ.

ปี พ.ศ. 2454 ประเทศไทย จัดตั้งกฎหมายประกันภัยครั้งแรก คือ พระราชบัญญัติลักษณะเข้าหุ้นส่วน และบริษัท ร.ศ. 130 และต่อมาในปี

พ.ศ. 2471 ได้จัดตั้ง พระราชบัญญัติควบคุมการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือความผาสุก แห่งสาธารณชน

พ.ศ. 2472 ได้จัดตั้ง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ขึ้นโดยใช้ชื่อว่า กองควบคุมบริษัทประกันภัย เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายในสังกัดกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม

พ.ศ. 2484 คปภทำการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่เป็น แผนกควบคุมประกันภัย กองหุ้นส่วนบริษัท กรมทะเบียนการค้า กระทรวงเศรษฐการ

พ.ศ. 2511 เปลี่ยนชื่อหน่วยงานอีกครั้งเป็น กองประกันภัย กรมทะเบียนการค้า กระทรวงเศรษฐการ

พ.ศ. 2515 เปลี่ยนไปใช้ชื่อ สำนักงานประกันภัย ย้ายมาสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

พ.ศ. 2522 ยกระดับขึ้นเป็น สำนักงานประกันภัย มีความสำคัญเทียบเท่ากรมหนึ่งในสังกัดกระทรวงพาณิชย์

พ.ศ. 2533 เปลี่ยนชื่อจากสำนักงานประกันภัยเป็น กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์

พ.ศ. 2550 เปลี่ยนเป็นองค์กรอิสระ ในชื่อของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย

 

สถานที่ตั้งของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

 

ตั้งอยู่ที่ 22/79 ถนน รัชดาภิเษก แขวง จันทรเกษม เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

 

สามารถติดต่อ คปภ. ได้ช่องทางใดบ้าง

ถ้าประชาชนมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับประกันภัยสามารถติดต่อได้ที่ สายด่วน 1186 หรือ โทรศัพท์ 02-515-3999

ทางออนไลน์ได้ที่ www.oic.or.th

 

หรือจะติดต่อช่องทางอื่นก็ได้เช่นทางบริษัทโดยตรง

ที่อยู่ : 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900