อาเซียนควรใช้อำนาจทางเศรษฐกิจเหนือรัฐบาลทหารพม่า


ผู้แต่ง: Ronald Tundang, Chinese University of Hong Kong

ประเทศสมาชิกอาเซียนควรพิจารณาใช้แรงกดดันทางเศรษฐกิจเพื่อโน้มน้าวพฤติกรรมของรัฐบาลทหารที่ปกครองเมียนมาร์ เมียนมาร์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการพัฒนาน้อยที่สุดในอาเซียน ซึ่งได้สร้างความสัมพันธ์ที่ไม่สมมาตรระหว่างเมียนมาร์กับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ช่องว่างนี้สร้างโอกาสสำหรับ ‘การพึ่งพาซึ่งกันและกันด้วยอาวุธ’ ซึ่งรัฐสมาชิกอาเซียนที่แข็งแกร่งกว่าสามารถใช้ตำแหน่งของตนเพื่อมีอิทธิพลต่อสมาชิกที่พัฒนาน้อยกว่าได้

ปราก โสคนน์ รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาพูดระหว่างการประชุมกับรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สำนักเลขาธิการสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ในกรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย 27 ตุลาคม 2565 (ภาพ: รอยเตอร์/กาลีห์ ประทีปตา)

รัฐที่พึ่งพาการนำเข้าสินค้าจำเป็นมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบและการจัดการ สินค้านำเข้าที่สำคัญที่สุดของพม่าคือน้ำมันกลั่นและน้ำมันปาล์ม พม่านำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปจากสิงคโปร์เป็นหลัก ตามด้วยมาเลเซียและไทย ในขณะที่น้ำมันปาล์มมาจากอินโดนีเซียและมาเลเซีย

พม่าได้รับผลกระทบอย่างหนักจากราคาเชื้อเพลิงที่สูงและการตัดไฟ ทำให้ผู้นำทางทหารต้องนำเข้าน้ำมันปิโตรเลียมบริสุทธิ์เพื่อใช้ในโรงไฟฟ้าของตน ราคาน้ำมันในพม่าพุ่งขึ้นราว 350% นับตั้งแต่รัฐประหาร รัฐบาลทหารกำลังพิจารณาที่จะนำเข้าน้ำมันของรัสเซียผ่านสิงคโปร์ เนื่องจากแหล่งพลังงานที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องในราคาที่เหมาะสมนั้นมีความสำคัญสูงสุด

มีตัวอย่างประเทศที่ใช้น้ำมันเป็นอาวุธ เหตุการณ์ช็อกน้ำมันในปี 2516 เกิดขึ้นเมื่อสมาชิกกลุ่มโอเปกของอาหรับประกาศห้ามขายน้ำมันบางส่วนให้สหรัฐฯ เนื่องจากการสนับสนุนของอิสราเอลในช่วงสงครามยมคิปปูร์

สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทยอาจคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปไปยังเมียนมาร์ และคว่ำบาตรบริษัทน้ำมันของรัฐเมียนมาเพิ่มเติม สิ่งนี้จะบั่นทอนศักยภาพในการทำงานของรัฐบาลทหาร

อินโดนีเซียและมาเลเซียสามารถคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันปาล์มไปยังเมียนมาร์ได้เช่นกัน ระหว่างปี 2555 ถึง 2561 การนำเข้าน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 เมียนมาร์มีทางเลือกอื่น เช่น น้ำมันถั่วลิสงและน้ำมันงา แต่ชาวเมียนมาร์ส่วนใหญ่เลือกใช้น้ำมันปาล์มเพราะมีราคาถูกกว่า เพียงอย่างเดียวควรให้ประโยชน์แก่อินโดนีเซียและมาเลเซีย

การคว่ำบาตรเป็นอุปสรรคทางการค้าและอาจละเมิดกฎการค้าระหว่างประเทศ แต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นที่รัฐต่างๆ จะใช้เหตุผลในการกีดกันทางการค้าโดยใช้ข้อยกเว้นด้านความมั่นคงของชาติในข้อตกลงขององค์การการค้าโลก ตัวอย่างเช่น ในกรณีของรัสเซีย-ยูเครน คณะผู้พิจารณาได้ตัดสินว่าสถานการณ์ระหว่างรัสเซียและยูเครนได้เข้าสู่ระดับของ ‘สงครามหรือเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ’ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์สำหรับข้อยกเว้นด้านความมั่นคงแห่งชาติ

อาเซียนต้องระวังผลกระทบของการคว่ำบาตรดังกล่าวต่อสวัสดิภาพของประชาชนเมียนมาร์ อาเซียนควรพิจารณาการกำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อรัฐบาลทหารก่อน ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของการอายัดบัญชีธนาคารของสมาชิกรัฐบาลทหารที่ปกครองประเทศ และยึดทรัพย์สินที่ถือครองในเขตอำนาจศาลของอาเซียน

ในฐานะประธานอาเซียนในปี 2565 กัมพูชาไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ที่เด็ดขาดเพื่อผลักดันให้เมียนมาร์ดำเนินการตามฉันทามติ 5 ประการ ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างอาเซียนและเมียนมาร์เพื่อยุติความขัดแย้งและปรับปรุงสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในเมียนมาร์ แม้ว่านายกรัฐมนตรีฮุน เซน ของกัมพูชาจะขอร้องอย่างหนัก แต่เขาก็ไม่สามารถโน้มน้าวให้เมียนมาผลักดันการประหารชีวิตนักเคลื่อนไหวฝ่ายค้าน 4 คนได้ กัมพูชายังไม่สามารถมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการกับรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติที่สนับสนุนประชาธิปไตยที่ถูกเนรเทศ หากประกาศคว่ำบาตร จะต้องเชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับความคืบหน้าของเมียนมาร์ในการดำเนินการตามฉันทามติ 5 ประการ

อาเซียนขาดความเห็นพ้องต้องกันว่าจะจัดการกับสถานการณ์พม่าอย่างไร อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลทหารอย่างเปิดเผย เรียกร้องให้ปล่อยตัวนักโทษการเมือง และเป็นผู้สนับสนุนหลักในการขัดขวางนายพลมิน อ่อง หล่าย ผู้ปกครองจากการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งล่าสุด สมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ได้หลีกเลี่ยงหรือคัดค้านแนวทางนี้

จีนเป็นอีกปัจจัยในสมการ จีนประกาศอย่างเปิดเผยว่าจะสนับสนุนรัฐบาลเผด็จการของเมียนมาร์ ไม่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปอย่างไร ยังคงเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของเมียนมาร์และยังคงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยการสนับสนุนของจีน กองทัพเมียนมาร์จะลดน้อยลงจากการกดขี่ในระดับปัจจุบัน

อาเซียนควรเน้นบทบาทที่สมดุลในภูมิภาคโดยเชิญประเทศมหาอำนาจอื่นๆ เช่น สหรัฐอเมริกา เข้าร่วมการเจรจา ความเคลื่อนไหวนี้จะช่วยถ่วงดุลอิทธิพลของจีนในพม่า

พระราชบัญญัติพม่า พ.ศ. 2564 ของสหรัฐฯ จะช่วยให้ประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ สามารถอนุมัติการใช้จ่ายในการสนับสนุนแบบไม่สังหารหมู่สำหรับกองกำลังที่ต่อสู้กับรัฐบาลทหารของประเทศ และอนุญาตให้มีส่วนร่วมกับรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ แต่การมีส่วนร่วมใดๆ ของสหรัฐฯ จะต้องสอดคล้องกับการเป็นศูนย์กลางของอาเซียน และระมัดระวังที่จะไม่จุดชนวนให้การแข่งขันกับจีนลุกลามไปมากกว่านี้

อาเซียนออกจากหลักการฉันทามติเมื่อห้ามการมีส่วนร่วมของรัฐบาลทหารพม่าในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งล่าสุด ถึงเวลาแล้วที่อาเซียนจะต้องกำหนดข้อยกเว้นของหลักการไม่แทรกแซงและอนุญาตให้มีการประสานงานระหว่างนโยบายเศรษฐกิจและการค้ากับนโยบายการเมืองและความมั่นคง

สถานการณ์ของพม่ารับประกันข้อยกเว้นสำหรับหลักการไม่แทรกแซง การคว่ำบาตรสินค้าสาธารณะควรเป็นมาตรการคว่ำบาตรขั้นสุดท้ายของอาเซียน อาเซียนควรคว่ำบาตรบัญชีธนาคารของทหาร ธุรกิจ และประชาชนเป็นอันดับแรก เห็นได้ชัดว่าแหล่งเงินกู้ที่ใหญ่ที่สุดแหล่งเดียวของอาเซียนคืออิทธิพลทางเศรษฐกิจที่มีต่อเมียนมาร์ และอินโดนีเซียในฐานะประธานอาเซียนในปี 2566 ควรเห็นว่ามีการใช้หนี้เงินกู้นี้

Ronald Tundang เป็นผู้สมัครระดับปริญญาเอกที่ Chinese University of Hong Kongข่าวต้นฉบับ