เอกสารแจกของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ‘ผิดกฎหมาย’


ข้อเสนอที่จะจ่ายสำหรับการเดินทางสำรวจความคิดเห็นแพน

วิษณุ: การจ่ายเงินท่องเที่ยว 'ไม่เคยได้ยินมาก่อน'

วิษณุ: การจ่ายเงินท่องเที่ยว ‘ไม่เคยได้ยินมาก่อน’

วิษณุ เครืองาม รองนายกฯ สั่งระงับข้อเสนอ วุฒิสภา จ่ายเงินค่าเดินทาง 500 บาท ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

นายวิษณุ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของรัฐบาล กล่าวเมื่อวันอังคารว่า ข้อเสนอดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับต้องได้รับการแก้ไขหากข้อเสนอจะดำเนินการต่อไป เขากล่าว

เมื่อถูกถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะดำเนินการตามข้อเสนอนี้ นายวิษณุกล่าวเสริมว่า “ไม่เคยได้ยินมาก่อน”

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา เสนอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับค่าเดินทางคนละ 500 บาท โดยหวังว่าจะกระตุ้นให้คนออกมาใช้สิทธิมากขึ้นและช่วยต่อต้านการซื้อเสียงในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้า

ข้อเสนอดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายงานเกี่ยวกับวิธีการรับรองการเลือกตั้งที่ยุติธรรมและปราศจากการฉ้อโกงที่เสนอโดยคณะกรรมการต่อที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันจันทร์

หากข้อเสนอเป็นจริงจะต้องใช้เงินประมาณ 2 หมื่นล้านบาทสำหรับผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง 40 ล้านคน

กกต.เสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ่ายเงินค่าแนะนำ 500 บาทต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ร.ต.วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดิ์ เลขาฯ กกต. กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า ในต่างจังหวัด ผู้มีสิทธิเลือกตั้งบางคนต้องเดินทางไกลไปยังหน่วยเลือกตั้ง และมีค่าใช้จ่าย 80-100 บาทต่อคน

เจด โทณวณิก อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า ข้อเสนอดังกล่าวขัดต่อรัฐธรรมนูญที่กำหนดว่าประชาชนมีหน้าที่ต้องไปเลือกตั้งและไปลงคะแนนเสียง

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ชาญณรงค์ บุรีตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น

เขากล่าวว่าภาคเอกชนและผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ เนื่องจากจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปเลือกตั้งและช่วยลดค่าเดินทางของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

“คนจำนวนมากออกจากจังหวัดบ้านเกิดไปทำงานในจังหวัดอื่นที่ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง” นายชาญณรงค์กล่าว

“ในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง พวกเขาต้องกลับไปยังเขตเลือกตั้งที่พวกเขาลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียง และพวกเขาต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง” เขากล่าว

“ดังนั้น บางคนจึงตัดสินใจไม่กลับบ้านและสละสิทธิ์ในการเลือกตั้ง”

นายชาญณรงค์กล่าวต่อไปว่าข้อเสนอดังกล่าวจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเงินกว่า 2 หมื่นล้านบาทจะหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ เขายังกล่าวอีกว่ารัฐบาลไม่ควรมีปัญหาในการจ่ายเงิน เนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายอย่างสามารถใช้เป็นแนวทางได้

โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวรวมถึงโครงการร่วมจ่าย “คนละครัว” และโครงการสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมีรายละเอียดของผู้ลงทะเบียนอยู่แล้ว เขากล่าว

นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการจัดสรรงบประมาณจำนวน 5.9 พันล้านบาท ตามที่ กกต.เสนอเพื่อจัดการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมาถึง

เขากล่าวว่าสำนักงบประมาณจะประชุมกับ EC เพื่อหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เนื่องจากจะต้องคำนึงถึงจำนวนเขตเลือกตั้งและงบประมาณที่มีอยู่โดยคณะกรรมาธิการด้วย

“จัดการเลือกตั้งจริงอาจใช้เงินไม่เกิน 5 พันล้านบาท” นายเฉลิมพลกล่าว

จากข้อมูลของ กกต. นั้นสูงกว่าการจัดสรร 4.2 พันล้านบาทสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปปี 2562 เนื่องจากการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นจะเห็นจำนวนเขตเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจาก 350 เป็น 400 ด้วยการใช้บัตรลงคะแนนสองใบ

จำนวนเจ้าหน้าที่ในแต่ละหน่วยเลือกตั้งจะเพิ่มขึ้นจากห้าคนเป็นเก้าคน

EC วางแผนที่จะจัดการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไปในวันที่ 7 พฤษภาคม โดยถือว่าสภาผู้แทนราษฎรครบวาระ 4 ปีในวันที่ 23 มีนาคม

แต่ถ้ายุบสภาก่อนกำหนดจะกำหนดวันเลือกตั้งภายหลังไม่น้อยกว่า 45 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไป

ในข่าวที่เกี่ยวข้อง นายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ซึ่งดำรงตำแหน่ง รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า พรรคของตนจะลงสมัครรับเลือกตั้งประมาณ 100 เขต

นายวราวุธ กล่าวว่า พรรคมีเป้าหมายที่จะได้ที่นั่งในสภาอย่างน้อย 25 ที่นั่งในการเลือกตั้งที่จะมาถึงข่าวต้นฉบับ