ไทยติดอันดับอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน


อ้างอิงจากรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนล่าสุด ทิพานันท์ ศิริชนะ รองโฆษกรัฐบาล กล่าวว่า การจัดอันดับดังกล่าวสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการพัฒนาประเทศ

ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่หนึ่งในกลุ่มสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เป็นปีที่สี่ติดต่อกัน โดยได้คะแนน 74.13% ในการประเมินความก้าวหน้าของประเทศในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการ (SDGs)

อ้างอิงจากรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนล่าสุด ทิพานันท์ ศิริชนะ รองโฆษกรัฐบาล กล่าวว่า การจัดอันดับดังกล่าวสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการพัฒนาประเทศ

โฆษกเสริมว่าการสำรวจเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญว่ารัฐบาลอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง|
ประเทศไทยดำเนินการได้ดีที่สุดในการขจัดความยากจน และกำลังดำเนินการเพื่อบรรลุ SDGs สี่ประการ โดยเฉพาะด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ น้ำสะอาดและสุขอนามัย นวัตกรรมอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน และการบริโภคและการผลิตอย่างรับผิดชอบ

ราชอาณาจักรแห่งนี้ยังพัฒนาในด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวม ความเท่าเทียมทางเพศ พลังงานสะอาดที่ราคาจับต้องได้ การเติบโตทางเศรษฐกิจและการทำงาน และความเหลื่อมล้ำที่ลดลง
ทั่วโลก ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 44 โดยมีฟินแลนด์เป็นอันดับแรกที่ 86.51%(เอ็นเอ็นที)ข่าวต้นฉบับ