ไทยย้ำความพร้อมเป็นเจ้าภาพงาน Specialized Expo 2028 Phuket Thailand to BIE


กรุงเทพฯ, 29 พ.ย. 2565 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — ทีม ประเทศไทย นำเสนอ 2nd การนำเสนอประเทศเพื่อเป็นเจ้าภาพงาน Specialized Expo 2027/2028 ต่อสำนักนิทรรศการนานาชาติ (BIE) และประเทศสมาชิก 170 ประเทศ ในการประชุมประจำปีครั้งที่ 171 (171เซนต์ สมัชชา BIE) ใน ปารีสฝรั่งเศส.

ไทยย้ำความพร้อมเป็นเจ้าภาพงาน Specialized Expo 2028 Phuket Thailand to BIE

ไทยย้ำความพร้อมเป็นเจ้าภาพงาน Specialized Expo 2028 Phuket Thailand to BIE

2nd การนำเสนอในแต่ละประเทศเน้นที่การสนับสนุนนโยบาย รายละเอียดของหัวข้อของงานและแผนแม่บท และการออกแบบแนวคิดของสถานที่จัดงาน รวมถึงผลงานที่คาดว่าจะได้รับ

ในการนำเสนอ ประเทศไทย ได้เน้นย้ำความพร้อมในทุกมิติ เริ่มด้วยข้อความสร้างความเชื่อมั่นของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยเน้นย้ำถึงความพร้อมของประเทศ โดยเน้นย้ำว่า การจัดงาน Specialized Expo 2028 Phuket Thailand จะเป็นเวทีระดับนานาชาติที่จะสร้างความร่วมมือในการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ เป้าหมาย (UNSDGs). ซึ่งสอดคล้องกับ Bio-Circular-Green หรือ BCG Economic Model ของรัฐบาลไทย

นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศหัวหน้าทีมประเทศไทยให้คำมั่นกับประเทศสมาชิก BIE ว่าการจัดงาน Specialized Expo 2028 Phuket Thailand จะสร้างประโยชน์ที่จับต้องได้ให้กับประชาคมโลก โดยเฉพาะเวทีแห่งการเปลี่ยนแปลงและความร่วมมือในระดับนโยบายพร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ เขามุ่งเน้นไปที่ ของไทย จุดยืนในการสร้าง Harmony Index เพื่อมาตรฐานคุณภาพชีวิตและขับเคลื่อนแนวคิดการดูแลโลกอย่างยั่งยืน สิ่งเหล่านี้จะดำเนินการผ่านแคมเปญหลัก ‘Planet Care Practice’ และ ‘Nature First Mindset’ ซึ่งจะนำไปสู่การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ตอกย้ำถึงความสำคัญของการจัดงานเอ็กซ์โป ภายใต้แนวคิด “Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity” โดยมีแนวคิดสอดคล้องกับ ของไทย นโยบายและปณิธานในการสะท้อนประเด็นของโลกในทุกมิติ โดยเฉพาะประเด็น People, Planet และ Prosperity ทั้งสามด้านนี้จะส่งผลต่อการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน (Sustainable Living) ในการทำเช่นนี้ ทุกภาคส่วนตั้งแต่เยาวชนจนถึงชุมชนท้องถิ่นจะมีส่วนร่วม

คุณยศพล บุญสม ตัวแทนกลุ่มสถาปนิก ผู้มีส่วนร่วมในการออกแบบแนวคิดเฉพาะของพื้นที่จัดแสดงสินค้า โดยมีแนวคิดหลักคือ Flow of Nature โดยมุ่งรักษาพื้นที่สีเขียวให้ได้มากที่สุด ในการทำเช่นนั้น เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติจะถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้กลายเป็นโครงการนำร่องคาร์บอนเป็นกลางและ “นิทรรศการครั้งแรกในป่า” โดยจะจัดแสดงการอยู่ร่วมกันของพื้นที่ป่า ผืนน้ำ และทะเล โดยเน้นหัวข้อหลักคือ “อนาคตแห่งชีวิต: อยู่อย่างกลมกลืน แบ่งปันความเจริญรุ่งเรือง”

นางสาวอันดา ลักขณา ยุวทูตจังหวัดภูเก็ตเด็กนักเรียนหญิงวัย 12 ปี พรีเซ็นเตอร์ที่อายุน้อยที่สุดของคนรุ่นใหม่ (Future Generation) ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาโลกที่เกิดขึ้น หญิงสาวเป็นตัวแทนของพลังของคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะเติบโตและขับเคลื่อนและสร้างชุมชนโลกที่ยั่งยืนไปด้วยกัน

การลงคะแนนเสียงขั้นสุดท้ายจาก 170 ประเทศสมาชิก BIE เพื่อเลือกปลายทางเจ้าภาพจะมีขึ้นใน มิถุนายน 2566. เพื่อให้ได้รับคะแนนเสียง คณะกรรมการผู้สมัครประเทศไทยได้ตกลงกับแผนและกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ BIE เพื่อรวบรวมเสียงสนับสนุนจากสมาชิก BIE และจะดำเนินการตามแผนและดำเนินกิจกรรมอย่างเต็มที่นับจากนี้ Thailand Candidature Committee ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน ภูเก็ต จังหวัดในฐานะเมืองเจ้าภาพ กระทรวงการต่างประเทศซึ่งจะมีบทบาทในการสนับสนุนการลงคะแนนเสียงในนามของ ประเทศไทยกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นสมาชิกของไทยอย่างเป็นทางการของ BIE และ สสปน. ซึ่งเป็นองค์กรประมูลระดับประเทศ

ประเทศไทย เชื่อว่าการจัดงาน Specialized Expo 2028 Phuket Thailand ใน ภูเก็ต ซึ่งเป็นเมืองที่พร้อมจะเป็นต้นแบบของการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนจะส่งผลดีในทุกระดับ จะเป็นงานแสดงสินค้าครั้งแรกใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ เอเชียใต้ และจะเป็นโอกาสสำหรับผู้เข้าร่วมในการเชื่อมต่อกับพลวัตของภูมิภาคที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วนี้ ที่สำคัญ ถ้า ประเทศไทย ได้รับเลือกให้จัดงาน Specialized Expo ประเทศไทย จะเป็นเวทีให้ประเทศที่เข้าร่วมได้นำเสนอนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน และยังเป็น เวทีความร่วมมือและแบ่งปันระหว่างประเทศในทุกมิติ โดยเฉพาะ การใช้พื้นที่ภายหลังการจัดงาน ซึ่งจะกลายเป็น Medical Hub ระดับโลกตามการพัฒนาเดิม แผนงานโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไทย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง: https://we.tl/t-HuLj1ZNjmP

####

Thailand MICE – พบกับความมหัศจรรย์

เกี่ยวกับ สสส

ตัวแทนชั้นนำในระดับแนวหน้าของ ประเทศไทย อุตสาหกรรมไมซ์

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมการจัดงานธุรกิจ เช่น การประชุมองค์กร นิทรรศการ งานใหญ่ และเทศกาลระดับโลก ทีเส็บทำหน้าที่เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ช่วยนำเสนอแนวคิดและโซลูชั่นที่สร้างสรรค์เพื่อนำความสำเร็จและตอบสนองความต้องการของกิจกรรมทางธุรกิจ เป้าหมายที่ครอบคลุมคือการขับเคลื่อน ประเทศไทย สู่การเป็นจุดหมายปลายทางไมซ์และเมกะอีเวนต์ระดับโลกที่สามารถขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ของประเทศและเศรษฐกิจของประเทศ

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)ข่าวต้นฉบับ