ไทยย้ำความพร้อมเป็นเจ้าภาพงาน Specialized Expo 2028 Phuket Thailand to BIE


การลงคะแนนเสียงขั้นสุดท้ายจาก 170 ประเทศสมาชิก BIE เพื่อเลือกปลายทางเจ้าภาพจะมีขึ้นในเดือนมิถุนายน 2566

ทีมไทยแลนด์ เสนอตัวเป็นประเทศที่ 2 เป็นเจ้าภาพ มหกรรมเฉพาะทาง 2027/2028 ไปที่ สำนักนิทรรศการนานาชาติ (BIE) และ 170 ประเทศสมาชิกในช่วง การประชุมประจำปีครั้งที่ 171 (การประชุมสมัชชา BIE ครั้งที่ 171) ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส การนำเสนอในประเทศที่ 2 มุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนนโยบาย รายละเอียดของหัวข้อของงานแสดงสินค้าและแผนแม่บท และการออกแบบแนวคิดของสถานที่จัดงาน รวมถึงผลงานที่คาดว่าจะได้รับ

ในการนำเสนอประเทศไทยได้เน้นย้ำถึงความพร้อมในทุกมิติ เริ่มด้วยข้อความสร้างความเชื่อมั่นของนายกรัฐมนตรี พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชาพร้อมตอกย้ำความพร้อมของประเทศ โดยเน้นย้ำว่า การจัดงาน Specialized Expo 2028 Phuket Thailand จะเป็นเวทีระดับนานาชาติที่จะสร้างความร่วมมือในการบรรลุ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UNSDGs). ซึ่งสอดคล้องกับ Bio-Circular-Green หรือ BCG Economic Model ของรัฐบาลไทย

นาย. วิชาวัฒน์ อิศรภักดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หัวหน้าทีมประเทศไทย ให้คำมั่นกับประเทศสมาชิก BIE ว่า การจัดงาน Specialized Expo 2028 Phuket Thailand จะสร้างประโยชน์ที่จับต้องได้ให้กับประชาคมโลก โดยเฉพาะเวทีแห่งการเปลี่ยนแปลงและความร่วมมือในระดับนโยบาย พร้อมสร้างแรงบันดาลใจสู่สิ่งใหม่ๆ รุ่น.

โดยให้ความสำคัญกับจุดยืนของประเทศไทยในการจัดทำดัชนีความปรองดองเพื่อมาตรฐานคุณภาพชีวิตและขับเคลื่อนแนวคิดการดูแลโลกอย่างยั่งยืน สิ่งเหล่านี้จะดำเนินการผ่านแคมเปญหลัก ‘Planet Care Practice’ และ ‘Nature First Mindset’ ซึ่งจะนำไปสู่การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

นาย. จิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยาประธาน, สำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ให้ความสำคัญกับการจัดงานเอ็กซ์โปภายใต้แนวคิด “Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity” แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายและปณิธานของประเทศไทยในการสะท้อนประเด็นของโลกในทุกมิติ โดยเฉพาะประเด็น People, Planet และ Prosperity ทั้งสามด้านนี้จะส่งผลต่อการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน (Sustainable Living) ในการทำเช่นนี้ ทุกภาคส่วนตั้งแต่เยาวชนจนถึงชุมชนท้องถิ่นจะมีส่วนร่วม

นาย. ยศพล บุญสมตัวแทนกลุ่มสถาปนิกที่มีส่วนร่วมในการออกแบบแนวคิดเฉพาะของพื้นที่จัดแสดงสินค้า โดยมีแนวคิดหลักคือ Flow of Nature โดยมุ่งรักษาพื้นที่สีเขียวให้ได้มากที่สุด โดยจะนำเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติมาใช้ในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว จนกลายเป็น โครงการนำร่องคาร์บอนเป็นกลาง และ “มหกรรมครั้งแรกในป่า” จะจัดแสดงการอยู่ร่วมกันของพื้นที่ป่า ผืนน้ำ และทะเล โดยเน้นหัวข้อหลัก “อนาคตแห่งชีวิต: อยู่อย่างกลมกลืน แบ่งปันความเจริญรุ่งเรือง”

นางสาว อันดา ลักขณาPhuket Young Ambassador สาวน้อยวัย 12 ปี พรีเซนเตอร์ตัวแทนคนรุ่นใหม่ (Future Generation) ที่อายุน้อยที่สุด ร่วมแสดง ความคิดเห็นต่อปัญหาโลกที่เกิดขึ้น หญิงสาวเป็นตัวแทนของพลังของคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะเติบโตและขับเคลื่อนและสร้างชุมชนโลกที่ยั่งยืนไปด้วยกัน

การลงคะแนนเสียงขั้นสุดท้ายจาก 170 ประเทศสมาชิก BIE เพื่อเลือกจุดหมายปลายทางที่เป็นเจ้าภาพจะมีขึ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 เพื่อให้ได้รับคะแนนเสียง คณะกรรมการผู้สมัครของประเทศไทยได้ตกลงกับแผนและกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ BIE เพื่อรวบรวม ลงคะแนนเสียงสนับสนุนจากสมาชิก BIE และจะดำเนินการตามแผนและดำเนินกิจกรรมอย่างเต็มที่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป Thailand Candidature Committee ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุขที่จะเป็นเจ้าภาพจัดงาน จังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองเจ้าภาพ กระทรวงการต่างประเทศที่จะมีบทบาท ในการหาเสียงสนับสนุนในนามของประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของ BIE และ TCEB ซึ่งเป็นองค์กรประมูลระดับประเทศ

ประเทศไทยเชื่อว่าการจัดงาน Specialized Expo 2028 Phuket Thailand ที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นเมืองที่มีความพร้อมในการเป็นต้นแบบเพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนจะเป็นประโยชน์ในทุกระดับ จะเป็นงานแสดงสินค้าครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ และจะเป็นโอกาสสำหรับผู้เข้าร่วมในการเชื่อมต่อกับพลวัตของภูมิภาคที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วนี้ ที่สำคัญหากประเทศไทยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพงาน Specialized Expo ประเทศไทยจะเป็นเวทีให้ประเทศที่เข้าร่วมได้นำเสนอนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืนและเป็นเวทีแห่งความร่วมมือและแบ่งปันระหว่างประเทศในทุกมิติโดยเฉพาะการใช้พื้นที่หลัง ซึ่งจะกลายเป็น Medical Hub ระดับโลก ตามแผนพัฒนาเดิมของโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจาก ครม.

ข่าวต้นฉบับ