AWC ได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับเส้นทางธุรกิจ


ภายใต้คำมั่นสัญญาของประชาคมโลกที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) โครงการริเริ่มต่างๆ ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายระยะยาวเพื่อทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น แม้แต่ก้าวเล็กๆ ก็สามารถพัฒนาเพื่อสร้างโลกใบใหม่ได้

“AWC ตระหนักถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและยินดีที่ได้ร่วมมือกับ ททท. และพันธมิตรทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ยกระดับประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลก และ ‘สร้างอนาคตที่ดีกว่า’ ให้กับประเทศ” — Mrs. วัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ AWC

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ซึ่งเป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่อไลฟ์สไตล์แบบครบวงจรชั้นนำของประเทศไทย ได้พัฒนาความคิดริเริ่มซึ่งอาจมีขนาดเล็กแต่ผลกระทบนั้นยิ่งใหญ่

AWC มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามกรอบทั้งในระดับประเทศและระดับสากล และยึดมั่นในการสร้างมูลค่าในทุกมิติและให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนของธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำหนดและอธิบายกลยุทธ์ความยั่งยืนโดยใช้นโยบายความยั่งยืนของ AWC เป็นแนวทาง และประเด็นสำคัญเป็นข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความเสี่ยงและโอกาสขององค์กร

บริษัทได้พัฒนาแผนกลยุทธ์ปี 2563-2568 เพื่อร่างกรอบการดำเนินงานที่ชัดเจน 3 ประการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนของ AWC

กรอบและเป้าหมายความยั่งยืนได้รับมาพร้อมกับแนวคิดที่ครอบคลุมเพื่อนำทางการมีส่วนร่วมของบริษัทในสามเสาหลักและหกมิติของความยั่งยืน: กลยุทธ์ด้านสภาพอากาศ เศรษฐกิจหมุนเวียน การพัฒนาทุนมนุษย์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การบูรณาการทางสังคมและชุมชน และการสร้างคุณค่า .

แกลเลอรี

นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ AWC กล่าวว่า ความพยายามเพื่อให้บรรลุกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นเกิดขึ้นภายใต้แรงบันดาลใจจาก 3BETTERs ซึ่งได้แก่ Better Planet, Better People and Better Prosperity โดยมีพันธกิจในการ “สร้างสิ่งที่ดีกว่า” อนาคต”.

BETTER PLANET มีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการดำเนินธุรกิจแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนตั้งแต่การวางแผน การก่อสร้าง การจัดการ และกระบวนการบริหาร โดยร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อบูรณาการกรอบสากลในการพัฒนาโครงการตามมาตรฐานอาคารเขียว

ประการที่สอง BETTER PEOPLE รวมถึงการพัฒนาเพื่อยกระดับการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองค์กร อีกทั้งยังเป็นการร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นในการเสริมความรู้และพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนผ่านโครงการ “The GALLERY” แหล่งรวมตลาดจำหน่ายสินค้าที่สร้างสรรค์โดยศิลปินไทยในชุมชนท้องถิ่น AWC ตั้งใจที่จะเชิญชวนพันธมิตรและชุมชนให้ติดต่อ “The GALLERY” เพื่อนำเสนอการสร้างสรรค์ทางศิลปะเพิ่มเติมเพื่อเป็นช่องทางการจัดจำหน่าย เข้าถึงลูกค้าทั่วโลก

และสุดท้าย BETTER PROSPERITY วางแผนกลยุทธ์องค์กรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด้วยการลงทุนและบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ของ AWC สร้างอาชีพให้กับผู้คน สร้างรายได้ให้กับชุมชนและธุรกิจในท้องถิ่น สร้างมูลค่าเพิ่มและระบบนิเวศที่แข็งแกร่งเพื่อยกระดับประเทศไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนระดับโลก และส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบทวีคูณของประเทศ

นางแมคคาร์ธี คุณวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ AWC; ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการททท

บริจาคอาหารเหลือใช้คุณภาพให้กับชุมชนกับ SOS Thailand

ภายใต้พันธกิจ “สร้างอนาคตที่ดีกว่า” นางวัลลภา กล่าวว่า อีกก้าวที่บริษัทได้ดำเนินการคือการจับมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเสริมพลังให้ประเทศในฐานะ “จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลก “.

ททท.อยู่ระหว่างการจัดทำกรอบมาตรฐานใหม่เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและมีเป้าหมายที่จะเชิญชวนและสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เข้าร่วมความร่วมมือตามกรอบการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นรากฐานให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลกอย่างเป็นรูปธรรมและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลในอนาคต

“AWC ตระหนักถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและยินดีที่ได้ร่วมมือกับ ททท. และพันธมิตรทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ยกระดับประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลก และ ‘สร้างอนาคตที่ดีกว่า’ ให้กับประเทศ AWC ซึ่งทำงานร่วมกับพันธมิตรจากทุกภาคส่วนและเครือโรงแรมระดับนานาชาติ มีเป้าหมายที่จะนำที่พักทั้งหมดไปสู่การรับรองมาตรฐานใหม่ของ ททท. ในหมวดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” เธอกล่าว

โดยระบุว่า AWC ได้ร่วมมือกับ ททท. ในการขับเคลื่อนและเป็นศูนย์กลางให้ผู้ประกอบการทุกรายสร้างมูลค่าทางการท่องเที่ยวร่วมกันอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ยังแบ่งปันเป้าหมายด้านความยั่งยืนกับพันธมิตรภาคเอกชน สถาบันการเงินชั้นนำ และเครือโรงแรมระดับนานาชาติ เช่น Marriott, Banyan Tree, Okura, Hilton, IHG และ Melia

ดิ แอทธินี โฮเทล อะ ลักซ์ชัวรี่ คอลเล็คชั่น โฮเทล กรุงเทพฯ

พวกเขาล้วนเน้นย้ำถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของประเทศไทยควบคู่ไปกับโครงการต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว

ขณะเดียวกัน ททท. มั่นใจว่าความร่วมมือระหว่างกันจะสามารถขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการยกระดับมาตรฐาน “การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานพลังเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและสร้างมาตรฐานใหม่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าวได้ให้ความสำคัญกับมิติด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจชุมชน และวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนระดับโลก

เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะที่แข็งแกร่งของ 3BETTERs AWC ได้เปิดตัวโครงการ “AWC Alliances for Better Future” เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ “Building a Better Future” ภายใต้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรหลัก 2 ราย ได้แก่ Ikigai ผู้เชี่ยวชาญด้านห่วงโซ่อาหาร อย่างยั่งยืนด้วยโมเดลธุรกิจที่สร้างสรรค์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และ มูลนิธิวิชาการเพื่อยังชีพ (SOS Thailand) มูลนิธิช่วยเหลือด้านอาหารแห่งแรกที่จัดการและลดขยะอาหารด้วยการบริจาคอาหารเหลือใช้ที่มีคุณภาพให้กับชุมชน

ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อขับเคลื่อนการจัดการอาหารและส่วนเกินให้เกิดประโยชน์สูงสุดควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าแบบองค์รวมให้กับสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชนท้องถิ่น

นางวัลลภา กล่าวว่า บริษัทต้องการเสริมความแข็งแกร่งและขยายการบริหารจัดการห่วงโซ่อาหารของธุรกิจโรงแรมของบริษัทอย่างครอบคลุม ซึ่งรวมถึง มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวและยกระดับประเทศไทยสู่ความยั่งยืนระดับโลก ปลายทาง.

เธอเสริมว่าเศษอาหารเป็นปัญหาในชุมชนมาช้านาน ซึ่งบริษัทมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงผ่านการพัฒนาโครงการจัดการอาหารในโรงแรมในเครือ AWC ซึ่งรวมถึงโรงแรม ดิ แอทธินี อะ ลักซ์ชัวรี คอลเล็คชั่น โฮเทล กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโรงแรมแห่งแรกในโลกที่ได้รับรางวัล All-Star 100 เปอร์เซ็นต์ จากโครงการ The PLEDGE on Food Waste หลังจากลดขยะอาหารตามมาตรฐานของสหประชาชาติ นอกจากนี้ ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ ยังได้รับรางวัล Food Waste Hero Excellence Award 2021 จาก SOS Thailand

“เราขอเชิญพันธมิตรที่มีค่านิยมเดียวกันมาร่วมกันเพื่อ ‘สร้างอนาคตที่ดีกว่า’ ภายใต้โครงการดังกล่าว เนื่องจากเราเชื่อในพลังของพันธมิตรในการสร้างการจัดการความยั่งยืนที่แข็งแกร่ง พวกเขากำลังช่วยจัดการกับปัญหาที่เกิดจากการทิ้งเศษอาหารจำนวนมาก โครงการนี้ยังได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการลดของเสียสู่การฝังกลบจากการดำเนินงานให้เป็นศูนย์ภายในปี 2573” เธอกล่าว

Organic The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok ฟาร์มในเชียงใหม่

อาหารส่วนเกินที่มีคุณภาพจะนำไปบริจาคให้กับชุมชนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในกรุงเทพฯ ภูเก็ต หัวหิน และเชียงใหม่ ส่วนเศษอาหารอื่นๆ จะนำไปเป็นอาหารสัตว์และทำปุ๋ยหมัก

ด้วยความร่วมมือกับ AWC SOS ประเทศไทยได้จัดส่งอาหารส่วนเกินไปยังชุมชนท้องถิ่น 178 ชุมชน จำนวน 158,580 มื้อ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน ในขณะเดียวกัน ภายในปี 2568 SOS Thailand ตั้งเป้าที่จะส่งมอบอาหาร 40 ล้านมื้อจากอาหารส่วนเกินให้กับชุมชนท้องถิ่น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก AWC ซึ่งมุ่งมั่นที่จะขยายการดำเนินการจัดการอาหารไปยังโรงแรมทั้งหมดภายใต้ AWC ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และขยายไปยังพื้นที่ค้าปลีก

AWC ยังมุ่งมั่นที่จะใช้กลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดการดำเนินงานและโครงการต่างๆ ตัวอย่างเช่น โรงแรมดิ แอทธินี กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมแห่งแรกในโลกที่ได้รับการรับรอง ISO 20121 ซึ่งเป็นมาตรฐานการจัดการอย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน พอร์ตโฟลิโอของ AWC ประกอบด้วยธุรกิจโรงแรม 19 แห่ง ธุรกิจค้าปลีก 9 แห่ง ธุรกิจการค้า 4 แห่ง และธุรกิจค้าส่ง 2 แห่ง รวมทั้งหมด 34 โครงการ มีโครงการใหม่อยู่ระหว่างการพัฒนา 15 โครงการ ได้แก่ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เชียงใหม่ แม่ปิง และอินน์ไซด์ กรุงเทพฯ สุขุมวิท โครงการเหล่านี้ก่อสร้างภายใต้มาตรฐานอาคารเขียวและได้รับการรับรองจาก EDGE โดยจะเปิดให้บริการภายในครึ่งแรกของปี 2566

โครงการอื่นๆ ของ AWC ที่จะเป็นไปตามมาตรฐานอาคารสีเขียว ได้แก่ Aquatique the Beachfront Pattaya ที่ตั้งเป้าจะได้รับการรับรอง LEED ภายในปี 2569 ในขณะที่การขยายของ Asiatique The Riverfront Destination มีเป้าหมายที่จะได้รับการรับรอง LEED & WELL ภายในปี 2572

AWC ยังคงดำเนินงานภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีส่วนร่วมในดัชนีความยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยจดทะเบียนในหุ้นยั่งยืน (THSI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นปีที่สองติดต่อกัน ได้รับการจัดอันดับ AA ใน MSCI ESG Ratings และอยู่ใน S&P Global Sustainability Yearbook 2022 ในฐานะสมาชิกในดัชนีอุตสาหกรรมย่อยของ Hotels, Resorts & Cruise Lines ได้รับการจัดอันดับเป็น “Excellence CG Scoring” ในรายงานการกำกับดูแลกิจการและได้รับการรับรองโดยสมาคมแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) .ข่าวต้นฉบับ