ทำแบบสอบถามออนไลน์ รวบรวมข้อมูลได้ง่ายด้วย Microsoft Forms

Microsoft Forms

อยู่ในยุค 4.0 เช่นนี้ ต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ ย … Read more

ตัวย่อภาษาอังกฤษที่คุณควรรู้ไว้ใช้ในทางธุรกิจ

ตัวย่อภาษาอังกฤษที่คุณควรรู้ไว้ใช้ในทางธุรกิจ

คำย่อที่ใช้ในภาษาอังกฤษธุรกิจ ที่คุณควรรู้ ในการใช้ภาษา … Read more

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR) สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างไรให้กับธุรกิจ

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR) สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างไรให้กับธุรกิจ

เมื่อโลกพลิกผัน และการใช้แรงงานของมนุษย์อาจไม่ได้ตอบโจท … Read more