EEC เร่งผลักดันส่งเสริมดึงเอกชนลงทุน


กนิษฐ์: ทางการจะจัดสรร 5% ของงบประมาณของรัฐเพื่อสนับสนุนโครงการลงทุนใหม่

กนิษฐ์: ทางการจะจัดสรร 5% ของงบประมาณของรัฐเพื่อสนับสนุนโครงการลงทุนใหม่

สำนักงานระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กำลังเร่งผลักดันให้บริษัทต่างๆ เข้าร่วมกับรัฐบาลในการเปลี่ยนเขตเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมไฮเทคของไทย

นายคณิศ แสงสุพรรณ ที่ปรึกษาพิเศษด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ของ EEC กล่าวว่า การร่วมลงทุนระหว่างภาคธุรกิจและภาครัฐเป็นกุญแจสู่เป้าหมาย

เจ้าหน้าที่จะจัดสรร 5% ของงบประมาณของรัฐในแต่ละปีเพื่อสนับสนุนโครงการลงทุนใหม่ เขากล่าว

“เราจะผลักดันโครงการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและต้องการให้บริษัทต่าง ๆ มีส่วนสำคัญในการผลักดันการลงทุน” นายคณิศกล่าว

EEC ซึ่งครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา คาดว่าจะรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve 12 อุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงรถยนต์ไฟฟ้า (EV) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพที่มั่งคั่ง

รัฐบาลได้ประกาศแผนสนับสนุนอุตสาหกรรม EV แล้ว โดยออกมาตรการจูงใจ ซึ่งรวมถึงการลดภาษีและเงินอุดหนุน เพื่อส่งเสริมการบริโภคและการผลิต EV ระหว่างปี 2565-2566

สำนักงาน EEC กำลังส่งเสริมการลงทุนในโครงการ EV รวมถึงการผลิตแบตเตอรี่ในเขตเศรษฐกิจ ในปีนี้มีเป้าหมายที่จะสร้างศูนย์ชาร์จ EV มากกว่า 300 แห่งภายในโซน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน EV สำหรับประเทศ

ทางการและนักลงทุนทุ่มเงินกว่า 655,000 ล้านบาทในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน EEC ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

งบประมาณส่วนใหญ่หรือ 4.17 แสนล้านบาทมาจากภาคเอกชน ส่วนที่เหลืออีก 2.39 แสนล้านมาจากรัฐบาล

นายคณิตคาดว่า EEC จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ซึ่งคาดว่าจะเติบโต 3.2% ในปีนี้ และ 3.6% ในปี 2566

“เราเชื่อว่า EEC จะช่วยให้รัฐบาลบรรลุเป้าหมายในการดึงประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลาง” เขากล่าว

การพัฒนาระยะที่สองที่ EEC คาดว่าจะมีส่วนทำให้ GDP ของไทยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 4.5-5% ตามการระบุของนายคณิศข่าวต้นฉบับ