EEC เล็งลงทุน 2.2 ล้านล้านบาท หลังกวาด 5 ปีแรก 1.9 ล้านล้าน


เขาเสริมว่า EEC ตั้งเป้าหมายการลงทุนจากต่างประเทศ 2.2 ล้านล้านบาทในระยะ 5 ปีที่สองตั้งแต่ปี 2566-2570 โดยมีการลงทุนเฉลี่ยต่อปีระหว่าง 400,000 ถึง 500,000 ล้านบาท
ตามเป้าหมายนี้ จังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง คาดว่าจะขยายตัวได้สูงถึง 9% ต่อปี ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้ 5% ต่อปีตั้งแต่ปี 2567
สุพัฒนพงษ์ ซึ่งควบตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีด้วย เป็นประธานคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการจัดการการพัฒนา EEC
เขากล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า EEC ยังดึงดูดการลงทุนจำนวนมากจากผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของจีน ซึ่งรวมถึง 22,000 ล้านบาทจาก Great Wall Motor และ 17,900 ล้านบาทจาก BYD EVlomo ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้ลงทุน 33,000 ล้านบาทในโรงงานผลิตแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Horizon Plus บริษัทร่วมทุนระหว่าง ปตท. ยักษ์ใหญ่ด้านปิโตรเลียมของไทย และ Foxconn บริษัทข้ามชาติของไต้หวัน ทุ่มงบกว่า 3.6 หมื่นล้านบาท สร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า
ขณะที่ซาอุดิอาระเบียคาดว่าจะมีเม็ดเงินมากถึง 3 แสนล้านบาท หลังจากความสัมพันธ์ทวิภาคีได้รับการฟื้นฟูเมื่อต้นปีนี้ สุพัฒนพงษ์กล่าวว่าเขาคาดว่าจะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นจากเยอรมนี สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น
การลงทุนดังกล่าวคาดว่าจะสร้างงานใหม่หลายพันตำแหน่งในจังหวัด EECข่าวต้นฉบับ