IRPC คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 UN Women 2022 Thailand WEPs Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนโดย นางสาวอริศรา สุทธสุต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานองค์กรและเลขานุการบริษัท ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในงาน “UN Women 2022 Thailand WEPs Awards” ประเภท Community Engagement & Partnerships เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จากองค์กรสหประชาชาติเพื่อความเท่าเทียมทางเพศและการเสริมอำนาจของสตรี (UN Women) พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นที่ Lotus Suite ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

รางวัล UN Women 2022 Thailand WEPs เป็นรางวัลเดียวในประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิกสำหรับโมเดลธุรกิจที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและศักยภาพของผู้หญิง ในปีนี้ศูนย์เกษตรและการเรียนรู้ผสมผสานสวนใหญ่ได “แจ้บุญชื่น” IRPC Smart Farming มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ให้กับนางสาวบุญชื่น โพธิ์แก้ว ผู้นำสตรีชุมชนตะพง ตำบลตะพง นางสาวบุญชื่นได้รับการประเมินว่าเป็นเกษตรกรไทยต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรหญิงในชุมชนและจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศด้วยการเป็นผู้หญิงที่มีอำนาจที่สามารถสร้างรายได้และมีส่วนร่วมในเชิงบวกต่อชุมชนของเธอ คุณบุญชื่นได้รับการสนับสนุนจาก IRPC ในการปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG1): No Poverty, SDG5: Gender Equality, SDG8: Good Job and Economic Growth.ข่าวต้นฉบับ